Aktualizacja rozporządzenia dot. postępowania kwalifikacyjnego do PSP, 2021 – mniej rygorystyczna sprawnościówka!
Autor: Droga Ratownika
nowe zasady naboru do psp 2021

Zmiany zasad naboru 2021

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 października 2021 r., tym samym znosi ono poprzednie rozporządzenie z 2018 r.

  • Zmiany zasad naboru będą obejmowały również szkoły pożarnicze, oczywiście w zakresie obejmującym dotychczasowe zasady naboru. Będą to przede wszystkim testy sprawnościowe, które są zunifikowane, a więc są takie same dla wszystkich kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej.
  • Kandydat początkowo składa poza podaniem o przyjęcie do służby (wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia), także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Wyłącznie te dwa dokumenty. (wcześniej życiorys + podanie)
  • Dopiero w późniejszym czasie (po zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat składa: kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, zaświadczenie (na podstawie wzoru) o udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne PSP (w tej materii bez zmian)
  • Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 50 punktów, a dla kobiet – co najmniej 46 punktów. Co w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem jest sumą mniejszą kolejno o 5 punktów (mężczyźni) i uwaga… większą o 1 punkt (kobiety).
  • Kandydat może podejść do każdej z prób dwukrotnie. Podejście drugie może nastąpić wyłącznie w dniu, w którym przeprowadzono pierwsze podejście do danej próby. Do oceny ogólnej zostaje wybrany korzystniejszy wynik podejścia uzyskany przez kandydata. Wcześniej była tylko jedna próba.
  • W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, można obniżyć minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 41 punktów. Poprzednio było to 30 punktów dla kobiet i 38 punktów dla mężczyzn.
  • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają: 1) autoprezentacja kandydata, w tym wskazanie zainteresowań, doświadczeń i osiągnięć oraz oczekiwań związanych ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej; 2) kompetencje społeczne niezbędne do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz ich wpływ na motywację kandydata do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej; 3) umiejętność komunikacji, w tym przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi. W porównaniu do poprzedniego brzmienia nie znajdujemy tutaj zapisie o ocenie wiedzy na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.
  • Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie do 90 sekund. (wcześniej było 60 sekund). W pozostałym zakresie bez konkretnych zmian dotyczących kandydata.

    zdjęcie wyróżniające.: Adrian Tadych

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży