TAG

pobrania

Program szkolenia naczelnika OSP

Program szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP

Taktyczna pomoc poszkodowanym na polu walki (Wytyczne TCCC) 2021 r., wersja PL, WCKM Łódź

Aktualne wytyczne. TAKTYCZNA POMOC POSZKODOWANYM NA POLU WALKI (TCCC) - Wytyczne dla Personelu Medycznego Wytyczne zostały udostępnione na dysku Google ze strony wckmed.wp.mil.pl  

Porozumienie o współpracy jednostek KSRG z LPR (załącznik 8) – AKTUALNE

Jest to załącznik do "Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG" 2021 

Odstąpienie od Medycznych Działań Ratowniczych Załącznik 10 – Aktualny

Wykaz sytuacji, w których strażak ratownik może nie podejmować resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zapraszamy do zapoznania się z wpisem dotyczącym: Plam opadowych Stężenia pośmiertnego