ŚOI, wypadkowość i profilaktyka zdrowotna. Analiza. Wnioski. Komentarze.

Spis treści

 1. Wprowadzenie, charakterystyka grupy badanej
 2. Jak często prana jest kominiarka?
 3. Jak często prane jest ubranie specjalne?
 4. Czy używasz rękawiczek lateksowych lub nitrylowych pod rękawice specjalne?
 5. Czy stosujesz półmaski przy akcjach ratowniczo-gaśniczych?
 6. Czy słyszałeś o akcji zdrowy_raKtownik?
 7. Czy Twoja odzież ochronna jest ergonomiczna, zapewnia Ci komfort pracy?
 8. Czy Twoje rękawice są dobrze dopasowane?
 9. Czy Twoje obuwie jest dobrze dopasowane?
 10. Czy Twoje ubranie specjalne jest dobrze dopasowane [odzież ochronna]?
 11. Czy uważasz, że Twoja ochrona osobista jest wystarczająca?
 12. Czy doznałeś jakiegoś urazu podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych?
 13. Czy Twoje ubranie specjalne zostało uszkodzone podczas akcji ratowniczej?
 14. Czy w Twojej remizie znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne?
 15. Miejsce i rodzaj doznanego urazu
 16. Miejsce i rodzaj uszkodzenia odzieży ochronnej.
 17. W swoim ubraniu ochronnym poprawiłbym/poprawiłabym [komentarze ankietowanych]
 18. Komentarze, opinie na temat bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego strażaka [komentarze ankietowanych]
 19. Dyskusja
Badanie ankietowe na strażakach dotyczące środków ochrony indywidualnej

Ankieta internetowa została udostępniona w kwietniu 2018 r. na grupach i profilach związanych z edukacją oraz promocją zasad związanych z profilaktyką antynowotworową, gdzie znana jest akcja #zdrowy_raKtownik (znajomość tej akcji zaznaczyło 85,5% ankietowanych). Należy zatem przyjąć, iż grupa respondentów jest grupą strażaków o relatywnie dużej świadomości zagrożeń, rozwiązań i wiedzy w zakresie własnego bezpieczeństwa. Podobną grupę stanowili uczestnicy warsztatów CFBT (około 300 strażaków). Zostali oni przebadani w ankiecie (dot. częstości prania US/kominiarek) przeprowadzonej przez Pawła Łabędzkiego (kliknij i czytaj akapit „Świadomość i zaangażowanie strażaków” mniej więcej w 3/4 strony)

Badanie ankietowe „Środki indywidualnej ochrony strażaka” na potrzeby pracy dyplomowej zostało przeprowadzone przez Elżbietę H. z OSP Rzeszów-Słocina. Dziękuję za udostępnienie danych do analizy!

Jak często prana jest Twoja kominiarka?
Jak często strażacy piorą swoje ubrania specjalne
rękawiczki nitrylowe w straży częstość zakładania
Ergonomia, dopasowanie rękawic i obuwia w straży pożarnej
Ankieta na strażakach
Czy ubranie specjalne zostało uszkodzone podczas akcji ratowniczo gaśniczej?

ZOBACZ TAKŻE

14. Czy doznałeś/łaś jakiegoś urazu podczas prowadzenia działań ratowniczych?
Podaj miejsce i rodzaj urazu.

12% ankietowanych doznało urazu podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (pyt. 11)

Komentarz

Wybrano tylko przypadki dostatecznie opisane (nie brano pod uwagę odpowiedzi typu „kolano”, „pożar”). Wnioski wyciągnięte na podstawie poniższych danych mogą być wyłącznie poglądowe z uwagi na niską jakość wyników (niewielki % odpowiedzi, słaba jakość odpowiedzi, lakoniczne opisy, brak kontekstu itd.).

Wszelkiego rodzaju urazy (z przewagą skręceń/zwichnięć stawu skokowego) stanowią większość obrażeń doznanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dalej możemy wymienić oparzenia ciała, najczęściej dłoni, dalej, szyi, barków i twarzy (te części ciała chronione są stosunkowo słabo przez niską jakość, często źle założonej kominiarki). Poza tym wymieniano liczne urazy drobne (stłuczenia, rany cięte) i względnie nieliczne szczególnie groźne sytuacje (rany kłute, penetrujące, zawalenie się części konstrukcji na ratownika, rozcięcie ciała pilarką, zahaczenie o elementy karoserii itp.). Wśród odpowiedzi pojawiało się także: „omdlenie”, „zasłabnięcie”, czy „przegrzanie”.

Poniższe odpowiedzi dają ogólny obraz zagrożeń i wskazują na najczęstsze zaniedbania ratowników. Ze statystyk (epidemiologicznych), nawet tych okrojonych zawsze należy wyciągać