Olej napędowy po sorpcji – palność. Czy ON (olej napędowy) się pali?

Olej napędowy po sorpcji – palność. Czy ON (olej napędowy) się pali?

Czy olej napędowy jest palny? Czy zmienia się jego palność po sorpcji?

Na filmie przedstawiono doświadczenie. Użyto standardowego sorbentu używanego przez Straż Pożarną i oleju napędowego. Sorbent wchłonął paliwo, po czym użyto zewnętrznego bodźca zapalnego w postaci płomienia z zapalniczki. Niemalże od razu po kontakcie ze źródłem zapłonu olej napędowy zaczął się palić.
Zapłon w przypadku oleju absorbowanego występuje zdecydowanie szybciej, niż w przypadku tej samej substancji, ale rozlanej na płaskiej powierzchni. W klasycznej sytuacji nie sposób doprowadzić do zapłonu rozlanego oleju napędowego.

 
 

Dzieje się tak dlatego, że w przypadku ON, który uległ sorpcji mamy do czynienia z większą powierzchnią mieszania się materiału palnego z utleniaczem (rozdrobnienie), co jest możliwe dzięki właściwościom strukturalnym ciała porowatego (sorbentu). Zagrożenie ze strony absorbowanej „ropy” staje się istotne i należy mieć to na uwadze np. podczas używania narzędzi tworzących iskrę (punktowy bodziec energetyczny).  

materiał wideo własny