Czy tatuaże przekreślają szanse w naborze do PSP? A później w służbie?
Autor: Droga Ratownika
Tatuaże w PSP badania lekarskie

Czy tatuaże są przeciwwskazaniem do podjęcia służby w PSP? Tatuaże, a komisja lekarska.

Do października 2018 roku tatuaże były często powodem do odrzucenia kandydata. Poprzednie brzmienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa zestawiały np. tatuaże z samookaleczaniem.

Obecnie w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu czytamy:

Tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenia.

Jednak:

(…) należy kwalifikować blizny lub powikłania ze strony skóry i tkanki podskórnej po
wykonaniu tatuażu lub po jego usuwaniu.

oraz

Informację o tatuażu u kandydata do służby obejmującą lokalizację/umiejscowienie, wielkość,
wygląd i treść tatuażu należy zamieścić w orzeczeniu.

Reasumując. Można mieć tatuaż i wg. rozporządzenia nie jest to przeciwwskazanie do podjęcia służby, chyba, że występują blizny związane np. z usunięciem tatuażu lub powikłania. Wtedy obowiązują zapisy zgodnie z tabelą „Dział II – Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne”.

Tatuaże w służbie

Strażak powinien zachować schludny wygląd zewnętrzny nie urągający powadze służby i nie godzący w dobre imię służby.
Sam fakt posiadania tatuaży, jw. nie jest przeciwwskazaniem do pełnienia służby.

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży