Droga do służby w PSP Nabory Wszystkie wpisy

Czy tatuaże przekreślają szanse w naborze do PSP? A później w służbie?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
Tatuaże w PSP badania lekarskie

Czy tatuaże są przeciwwskazaniem do podjęcia służby w PSP? Tatuaże, a komisja lekarska.

Do października 2018 roku tatuaże były często powodem do odrzucenia kandydata. Poprzednie brzmienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa zestawiały np. tatuaże z samookaleczaniem.
Obecnie w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu czytamy:

Tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenia.

Jednak:

(…) należy kwalifikować blizny lub powikłania ze strony skóry i tkanki podskórnej po
wykonaniu tatuażu lub po jego usuwaniu.

oraz

Informację o tatuażu u kandydata do służby obejmującą lokalizację/umiejscowienie, wielkość,
wygląd i treść tatuażu należy zamieścić w orzeczeniu.

Reasumując. Można mieć tatuaż i wg. rozporządzenia nie jest to przeciwwskazanie do podjęcia służby, chyba, że występują blizny związane np. z usunięciem tatuażu lub powikłania. Wtedy obowiązują zapisy zgodnie z tabelą „Dział II – Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne”.

Tatuaże w służbie

Strażak powinien zachować schludny wygląd zewnętrzny nie urągający powadze służby i nie godzący w dobre imię służby.
Sam fakt posiadania tatuaży, jw. nie jest przeciwwskazaniem do pełnienia służby.

Jeśli znalazłeś jakiś błąd w tekście lub na stronie, bardzo proszę, zgłoś nam to! Wystarczy zaznaczyć dany tekst i nacisnąć Ctrl+Enter.

Napisz komentarz

Błąd w tekście

Zaznaczony tekst będzie wysłany do redakcji DrogaRatownika.pl