Czy tatuaże przekreślają szanse w naborze do PSP? A później w służbie?
Autor: Droga Ratownika
Tatuaże w PSP badania lekarskie

Czy tatuaże są przeciwwskazaniem do podjęcia służby w PSP? Tatuaże, a komisja lekarska.

Do października 2018 roku tatuaże były często powodem do odrzucenia kandydata. Poprzednie brzmienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa zestawiały np. tatuaże z samookaleczaniem.

Obecnie w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu czytamy:

Tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenia.

Jednak:

(…) należy kwalifikować blizny lub powikłania ze strony skóry i tkanki podskórnej po
wykonaniu tatuażu lub po jego usuwaniu.

oraz

Informację o tatuażu u kandydata do służby obejmującą lokalizację/umiejscowienie, wielkość,
wygląd i treść tatuażu należy zamieścić w orzeczeniu.

Reasumując. Można mieć tatuaż i wg. rozporządzenia nie jest to przeciwwskazanie do podjęcia służby, chyba, że występują blizny związane np. z usunięciem tatuażu lub powikłania. Wtedy obowiązują zapisy zgodnie z tabelą „Dział II – Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne”.

Tatuaże w służbie

Strażak powinien zachować schludny wygląd zewnętrzny nie urągający powadze służby i nie godzący w dobre imię służby.
Sam fakt posiadania tatuaży, jw. nie jest przeciwwskazaniem do pełnienia służby.

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Jeśli jesteś ambitnym strażakiem pewnie widzisz, jak wiele wokół nas się zmienia. Raz na lepsze, innym razem na gorsze. Jednak nie da się ukryć, że jako strażacy bez względu na formację w jakiej pracujemy, doświadczamy pozytywnych zmian. Ostatnie lata zmieniły wiele w...

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży