„Gaszenie pożarów wewnętrznych” – Szymon Kokot, materiał dydaktyczny, KG PSP, 2020

„Gaszenie pożarów wewnętrznych” – Szymon Kokot, materiał dydaktyczny, KG PSP, 2020

Oto materiał dydaktyczny opracowany w celu wsparcia procesu nauczania podczas
realizacji programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Ów program jest efektem wieloletnich starań w kraju a pośrednio, również produktem licznych procesów, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dekad w wielu miejscach na świecie.
Gaszenie pożarów jest zadaniem stawianym przed strażakami od początku istnienia tego zawodu.
W miarę rozwoju cywilizacyjnego i postępu technicznego katalog zadań strażackich rośnie, a ratownicy PSP, OSP, ZSP, WSP i innych podmiotów ratowniczych zmuszeni są nieustannie rozwijać się, aby nadążać za tym postępem. Można powiedzieć,że ten, kto się nie rozwija ten nie stoi w miejscu a właściwie cofa się względem przyspieszającego świata.

Spis treści:

 1. Zasady BHP podczas działań
 2. Pożar wewnętrzny i jego rozwój
 3. Rozpoznanie pożaru metodą BE-SAHF
 4. Techniki operowania prądami gaśniczymi, poruszania się oraz przeszukania
 5. Taktyka działań gaśniczych
Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Pożary Wewnętrzne w Olsztynie – wrzesień 2019

Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Pożary Wewnętrzne w Olsztynie – wrzesień 2019

Spis zawartości pliku:

 • Olchowik – pożary intensyfikowane wiatrem, bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań
 • Budynki wysokie, prezentacja na podstawie ćwiczeń, wnioski – Paweł Ryś
 • SGSP, Krasuski, Krauze – wykrywanie backdraftu, wspomaganie decyzji
 • Agenda
 • Rakesh Jalali – badanie wpływu wysiłki fizycznego na organizmu strażaków (badania parametrów i markerów krwi)
 • Nisse Bergstron – doświadczenia szwedzkie w budynkach wysokich i wysokościowych
 • Nowak, Brzezińska – ochrona ppoż. obiektów energetycznych
 • Waldemar Pruss – dobór kamery termowizyjnej do specyfiki działań strażackich
 • Szymon Kogot-Góra – problem ŚOI – film
 • MERCOR – bezpieczna klatka schodowa
 • Węgrzyński, Krajewski ITB – weryfikacja systemów różnicowania ciśnienia.pptx
 • Anna Stec – zagrożenia pożarowe dla ludzi i środowiska.pptx
 • SKG – Bezpieczeństwo ekip ratowniczych – zagrożenia od promieniowania cieplnego.pptx
 • SKG LIDL Brand in Berlin Teil 1 [360p].mp4
 • High Rise Operations- Poland.pptx