„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

wersja .pptx (prezentacja)

pod przyciskiem „Otwórz” wersja .PDF

Spis treści prezentacji „Techniki wyważania drzwi”.

 • historia
 • budowa, nazewnictwo
 • wpływ kształtu łopatki na pracę
 • wpływ kształtu widelca na pracę
 • wpływ długości na pracę
 • długość halligana, a światło drzwi
 • drzwi lewe, a drzwi prawe
 • szczeliny które musimy uzyskać przy wyważaniu
 • wykorzystanie łopatki
 • wykorzystanie widelca
 • technika wyważania drzwi
 • drzwi do środka, technika 1
 • drzwi do środka, technika 2
 • drzwi do środka, technika 3
 • drzwi do środka, technika 4
 • drzwi do środka, technika 5 z wyważarką
 • drzwi do środka, technika 6, drewniana futryna
 • drzwi do środka, technika 7, licujące z futryną
 • drzwi do środka, technika 8, licujące z futryną
 • drzwi „na siebie”, technika 9, słabe drzwi
 • drzwi „na siebie”, technika 10
 • technika 11, złamanie wkładki
 • technika 12, zerwanie kłódki

  tagi: otwieranie drzwi