Aktualne procedury medyczne KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc w KSRG) 2021

Aktualne procedury medyczne KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc w KSRG) 2021

Aktualne procedury medyczne KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc w KSRG)

Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy:

1. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym.
2. Sekwencja medycznych działań ratowniczych.
3. Zatrzymanie krążenia u dorosłych (RKO).
4. Zatrzymanie krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków (RKO).
5. Rany.
6. Amputacja urazowa.
7. Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy.
8. Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa.
9. Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej.
10. Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha.
11. Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy.
12. Obrażenia i podejrzenie obrażeń narządu ruchu.
13. Oparzenie termiczne.
14. Oparzenie chemiczne.
15. Zatrucie wziewne.
16. Tonięcie.
17. Wychłodzenie.
18. Zaburzenia krążeniowo – oddechowe w stanach nieurazowych.
19. Kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia / zdrowia.
20. Wsparcie psychiczne.