„Gaszenie pożarów wewnętrznych” – Szymon Kokot, materiał dydaktyczny, KG PSP, 2020

„Gaszenie pożarów wewnętrznych” – Szymon Kokot, materiał dydaktyczny, KG PSP, 2020

Oto materiał dydaktyczny opracowany w celu wsparcia procesu nauczania podczas
realizacji programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Ów program jest efektem wieloletnich starań w kraju a pośrednio, również produktem licznych procesów, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dekad w wielu miejscach na świecie.
Gaszenie pożarów jest zadaniem stawianym przed strażakami od początku istnienia tego zawodu.
W miarę rozwoju cywilizacyjnego i postępu technicznego katalog zadań strażackich rośnie, a ratownicy PSP, OSP, ZSP, WSP i innych podmiotów ratowniczych zmuszeni są nieustannie rozwijać się, aby nadążać za tym postępem. Można powiedzieć,że ten, kto się nie rozwija ten nie stoi w miejscu a właściwie cofa się względem przyspieszającego świata.

Spis treści:

 1. Zasady BHP podczas działań
 2. Pożar wewnętrzny i jego rozwój
 3. Rozpoznanie pożaru metodą BE-SAHF
 4. Techniki operowania prądami gaśniczymi, poruszania się oraz przeszukania
 5. Taktyka działań gaśniczych
„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

wersja .pptx (prezentacja)

pod przyciskiem „Otwórz” wersja .PDF

Spis treści prezentacji „Techniki wyważania drzwi”.

 • historia
 • budowa, nazewnictwo
 • wpływ kształtu łopatki na pracę
 • wpływ kształtu widelca na pracę
 • wpływ długości na pracę
 • długość halligana, a światło drzwi
 • drzwi lewe, a drzwi prawe
 • szczeliny które musimy uzyskać przy wyważaniu
 • wykorzystanie łopatki
 • wykorzystanie widelca
 • technika wyważania drzwi
 • drzwi do środka, technika 1
 • drzwi do środka, technika 2
 • drzwi do środka, technika 3
 • drzwi do środka, technika 4
 • drzwi do środka, technika 5 z wyważarką
 • drzwi do środka, technika 6, drewniana futryna
 • drzwi do środka, technika 7, licujące z futryną
 • drzwi do środka, technika 8, licujące z futryną
 • drzwi „na siebie”, technika 9, słabe drzwi
 • drzwi „na siebie”, technika 10
 • technika 11, złamanie wkładki
 • technika 12, zerwanie kłódki

  tagi: otwieranie drzwi