„Wstęp do systemów detekcji gazowej” – Drager, 2012

„Wstęp do systemów detekcji gazowej” – Drager, 2012

Spis treści:

 1. Czym są substancje gazowe?
 2. Nasza atmosfera
 3. Tlen
 4. Ex – Ox – Tox … Niebezpieczeństwo!
 5. Gazy i pary toksyczne
 6. Gazy i pary palne
 7. DGW i prewentywna ochrona przeciwwybuchowa
 8. Temperatura zapłonu cieczy palnych
 9. Systemy detekcji gazowej
 10. Zasada pomiarowa sensorów elektrochemicznych
 11. Sensory elektrochemiczne
 12. Zasada pomiarowa sensorów katalitycznych
 13. Sensory katalityczne
 14. Zasada pomiarowa sensorów podczerwonych
 15. Podczerwone przetworniki pomiarowe
 16. Sensory dyfuzyjne
 17. Detektory open path
 18. Przetworniki pomiarowe 4-20 mA
 19. Próbkowanie
 20. Ochrona przeciwwybuchowa
 21. Typ ochrony: bezpieczeństwo samoistne
 22. Typ ochrony: obudowa ognioszczelna
 23. ATEX 95 – Dyrektywa Europejska 94/9/EG
 24. ATEX 137 – Dyrektywa Europejska 1999/92/EG
 25. Poziom integralności bezpieczeństwa – SIL
 26. Alarmy
 27. Rozmieszczenie sensorów
 28. Kalibracja
 29. Wymagania wobec systemów detekcji gazowej