‘Adequate’ Firefighting Water – P. Grimwood (czyli wyniki badań dotyczących odpowiedniej/optymalnej ilości wody podczas działań gaśniczych)

‘Adequate’ Firefighting Water – P. Grimwood (czyli wyniki badań dotyczących odpowiedniej/optymalnej ilości wody podczas działań gaśniczych)

„Istnieje wymóg prawny nałożony na brytyjską straż pożarną, aby
zapewnić, aby wydajność wody wykorzystywanej do gaszenia pożaru
była „odpowiednia”. Ponieważ nie było faktycznej definicji tego, co oznaczało „odpowiedni”, mój doktorat z 2012 r. przedstawia (…): co zostało uznane za a) krytyczną; b) minimalną i c)
optymalną (odpowiednią) ilość wody gaśniczej podczas działań.”
(tłum. własne)