AKTUALNE Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, 30.06.2021

Niniejszy dokument pochodzi ze strony Komendy Głównej PSP (gov.pl/web/kgpsp)

Do aktualnych „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” 2021 obowiązują następujące załączniki:

Załącznik 1. Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
Załącznik 2. Zdarzenia masowe – zasady segregacji poszkodowanych
Załącznik 3. Standard wyposażenia podmiotów KSRG w sprzęt do ratownictwa medycznego
Załącznik 4. Organizacja ratownictwa medycznego w KSRG
Załącznik 5. Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym
Załącznik 6. Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym
Załącznik 7. Ramowy zakres współpracy jednostek KSRG, współpracujących z jednostkami PRM na obszarze województwa
Załącznik 8. Porozumienie o współpracy jednostek KSRG z LPR
Załącznik 9. Izolowane Zdarzenia Ratownictwa Medycznego – postępowanie dyżurnego SK PSP po przyjęciu zgłoszenia o wystąpieniu nagłego zagrożenia zdrowotnego o charakterze IZRM
Załącznik 10. Odstąpienie od MDR
Załącznik 11. Stosowanie przymusu bezpośredniego podczas działań ratowniczych

Interoperacyjność działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych – seminarium KNDG SGSP – zbiór prezentacji z konferencji, 2016

Interoperacyjność działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych – seminarium KNDG SGSP – zbiór prezentacji z konferencji, 2016

Plik zawiera prezentacje:

  1. Bartosz Klich – Wentylacja nadciśnieniowa w natarciu
  2. Szymon Kokot – Pożary wewnętrzne, te w obiektach i te w sercu
  3. Krasowski Tomasz – Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) strażaka, wybrane zagadnienia
  4. Łapicz Marcin – Racjonalizacja organizacji działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych sił pierwszego rzutu KSRG
  5. Dariusz Olcen – O LPG w prostych słowach
  6. Prezentacja Koła Naukowego Działań Gaśniczych
  7. Waldemar Pruss – Organizacja działań ratowniczych przy wykorzystaniu rot asekuracyjnych

oraz filmy wykorzystywane podczas konferencji