Gaszenie pożarów zbiorników LPG – relacja ze szkolenia i zbiór materiałów.
Autor: Droga Ratownika
Gaszenie zbiorników LPG

Gaszenie pożarów zbiorników LPG – relacja ze szkolenia i zbiór materiałów

UWAGA!!! Artykuł stanowi formę relacji. Nie jest poradnikiem, zbiorem procedur czy wytycznych. W związku z tym, iż jest to sprawozdanie ze szkolenia w którym brałem udział, nie jestem w stanie kompleksowo i wszechstronnie przedstawić zagadnień taktyki działań gaśniczych w tej konkretnej dziedzinie. Artykuł pokazuje pewne postępowanie, a nie je wskazuje.

O ile dla osób które odbyły szkolenie lub posiadają niezbędne doświadczenie w obyciu z tzw. „pożarami LPG” poniższe materiały stanowić będą powtórkę i bazę informacji, o tyle dla osób które nie miały żadnej styczności z tą tematyką lub nie odbyły stosownego szkolenia (BHP, teoria, praktyka) próba opierania się wyłącznie na przedstawionych poniżej informacjach i wcielania ich w trybie „ja wiem jak to zrobić” podczas realnych działań może doprowadzić do nieszczęścia. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki prób, ćwiczeń czy pokazów na butlach LPG, a nawet z wyjątkową determinacją ODRADZAM zabawę z LPG na własną rękę, a już w szczególności POKAZY DLA LAIKÓW nawet z wykorzystaniem małego słoika. Zróbcie to najpierw pod okiem profesjonalistów (np. poligon SA PSP, trenażer LPG, mobilny trenażer LPG)  w kontrolowanych warunkach, a później myślcie o przekazywaniu tematu dalej (w swoich jednostkach). To trochę jak z natarciem nadciśnieniowym (PPA) – póki wszyscy z rejonu działania nie posiadają niezbędnej wiedzy na temat prowadzenia takich działań, nie wdraża się ich jednoosobowo. Dziękuję za uwagę i liczę na zrozumienie moich intencji.

Artykuł konsultowany z OLC Fire oraz strażakami PSP w służbie czynnej oraz strażakami OSP przedstawiającymi niezbędne rozumienie tematu i doświadczenie. Dziękuję za pomoc i poświęcony czas.


Gaszenie zbiorników LPG OLC FIRE

21 maja wziąłem udział, wraz z kilkunastoma innymi uczestnikami, w szkoleniu z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas uwolnienia się mieszaniny propan-butan ze zbiornika LPG. Ta cudowna okazja do poznania bardzo rzadkiej i rodzącej wiele pytań gałęzi naszej branży pojawiła się dzięki firmie OLC Fire, która posiada mobilny trenażer LPG. Nie byłoby tej okazji gdyby nie II Pokazy Sprzętu Ratowniczego zorganizowane przez OSP w Pacierzowie (k. Częstochowy). W trakcie eventu swój wkład miały m.in. firmy: strefa998, bezalin fire, e-remiza, Fire-wear (nie istniejąca już), supron1, flir. Odbyły się pokazy ratownictwa wysokościowego, sprzętu, gaszenia pożaru samochodu za pomocą lancy gaśniczej oraz mini-warsztaty CFBT (obserwacja zjawisk na domkach, operowanie prądami gaśniczymi). Nie to jest jednak tematem moich rozważań. Chciałbym Wam przekazać część wiedzy i materiałów, które udało mi się stworzyć lub pozyskać w trakcie zmagań w Pacierzowie. Artykuł ten nie stanowi pełnego kompendium, lecz zbiór wybranych informacji i ciekawych materiałów do własnej analizy. Mam nadzieję, że zachęcę Cię czytelniku do rozwoju i zgłębiania wiedzy o pożarach gazów. Zachodzi też prawdopodobieństwo, że podobnej próby usystematyzowania wiedzy i zebrania materiałów o gaszeniu LPG nie znajdziecie nigdzie w internecie w języku polskim.

Spis treści

 1. Właściwości LPG  
  • Wzrost temperatury, a ciśnienie zbiorniku, krzywa parowania [foto]
 2. Materiały, analiza i taktyka przy działaniach z LPG
 3. Próby gaszenia pożaru strumieniowego za pomocą gaśnic i wody [foto/wideo]  
 4. Technika podejścia roty do zbiornika w celu zakręcenia zaworu [wideo]Wybrane wiadomości z taktyki działań gaśniczych w przypadku gaszenia pożarów „domowych” butli LPG [11kg]. Częste błędy. [wideo]  
  • Pożar butli LPG  
 5. Dlaczego niewskazane jest chłodzenie butli przy „jetfire” który nie ogrzewa płaszcza samej butli?  
 6. Podejście od frontu pożaru strumieniowego w kierunku zbiornika – technika operowania „parasolem” [wideo]  
 7. Czy instalacje LPG w samochodach będą bezpieczne w każdych warunkach? [wideo]
 8. Wybrane metody ograniczania wycieku gazu 
  • Ograniczanie wycieku frakcji gazowej [wideo]
  • Ograniczanie wycieku frakcji ciekłej [wideo]
 9. Użycie detektora gazów palnych [foto]
 10. Armatura zbiornika LPG [foto]
 11. Wybrane zjawiska związane z LPG [wideo]
  • Flash Fire
  • Pool Fire
  • Jet Fire
  • Fireball
  • BLEVE
 12. Termowizja, a poziom cieczy w zbiorniku [foto/wideo]
 13. Podsumowanie
 14. Źródła, polecane materiały

Właściwości LPG

Mieszanina LPG jest blisko 2 razy cięższa od powietrza. Oznacza to mniej więcej tyle, że gaz który wydostał się do atmosfery będzie opadał kryjąc się w nisko położnych miejscach (doliny, kanalizacja, piwnice itp.). Sama mieszanina propan-butan jest bezwonna. No jak to? Zapytacie. Przecież gdy dojdzie choćby do małego wycieku z butli 11 kg której używamy w domach czuć charakterystyczny zapach! To dlatego, że LPG nawaniany jest specjalnym środkiem (np. THT).
LPG w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu ma postać gazu. Ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2,2-4 atm.

Mieszanina LPG sprzedawana na stacjach benzynowych różni się w zależności od pory roku. W związku z tym, że butan posiada względnie niską temperaturę wrzenia (- 1 st. C) jest stosowany jako mniejsza część (30%) mieszaniny propan-butan w tzw. „gazie zimowym”.  Butan nie zamarza jak sądzi wielu lecz przestaje wrzeć, czyli pracować. Gdybyśmy nalali do zbiornika LPG czystego butanu to moglibyśmy wykręcić wielozawór w temperaturze -10 stopni i gaz byłby płynny co powodowałoby, że instalacja gazowa przestałaby „działać”. Nieco droższy propan wrze w temp. ok. – 42 st. C więc jak najbardziej nadaje się do użytkowania w trakcie mrozów (przeważnie stanowi 70% mieszaniny).

Właściwości fizykochemiczne propanu i butanu.
Prężność par
Prężność par (ciśnienie) jest ściśle powiązana z temperaturą. Wartość ciśnienia nie zależy od poziomu fazy ciekłej w zbiorniku, co uwidoczniono na powyższym obrazku.

Wzrost temperatury a ciśnienie w zbiorniku

Temperatura (st. C)Faza płynnaCiśnienie (bar)
1580%6,5
3884-86%12
5086-91%16,8


Gdy faza płynna wyniesie 100%, podniesienie temperatury zbiornika o każdy 1 st. C spowoduje podniesienie ciśnienia o 7-8 bar(!) [jak podaje literatura]. 
Można zapomnieć wtedy o tzw. krzywej parowania.
Wartość ciśnienia przy rozerwaniu (dla butli 11kg LPG) to ok. 67 barów (tzw. ciśnienie rozrywające).

Krzywa parowania
Krzywa parowania

Materiały, analiza i taktyka przy działaniach z LPG

Nieudana próba ugaszenia pożaru strumieniowego fazy ciekłej LPG (jetfire) za pomocą 3x6kg GP (gaśnica proszkowa).

Nieudana próba ugaszenia pożaru strumieniowego fazy gazowej (jetfire) za pomocą 1×6 kg GP. Warto zwrócić uwagę na kierunek uwalniania proszku i umiarkowaną, w porównaniu do poprzedniego wideo, intensywność pożaru. O tym więcej w dalszym ciągu artykułu.

No i nareszcie udana próba ugaszenia, relatywnie słabszego, pożaru strumieniowego za pomocą wody. Nie oznacza to wcale, że woda jest lepszym środkiem gaśniczym od proszku. Wszystko jest kwestią odpowiedniej techniki.

Jetfire gaszenie wodą
Próba zgaszenia tzw. „jetfire” za pomocą jednego prądu wody. Przeciek był umiarkowanych rozmiarów i symulował nieszczelność zaworu, a nie jego całkowite zerwanie (w takiej sytuacji intensyfikacja pożaru jest znaczna). Zawór bezpieczeństwa w zbiornikach czy cysternach „wypuszcza” gaz przy wartości ok. 15,6 bara (wypuszczenie gazu nie równa się jego zapaleniu). Do zapalenia się gazu potrzebne jest jedno z 13 efektywnych źródeł zapłonu.
Gaszenie gazu gaśnicą proszkową
Cz. 1 Gaszenie umiarkowanego jetfire’a za pomocą dwóch 6 kg gaśnic proszkowych
Szkolenie OLC Fire

Cz. 2 Pomyślnie zakończona próba ugaszenia umiarkowanego jetfire’a za pomocą dwóch 6 kg gaśnic proszkowych… Należy zwrócić uwagę na kierunek uwalniania proszku. Najskuteczniejszy nie jest ani kierunek poprzeczny (przecięcie wycieku wskroś), ani kierunek „do zaworu/wycieku”. Skuteczną metodą gaszenia w tej sytuacji jest kierunek zgodny z kubaturą płomienia (zgodnie z poglądową ilustracją). Zdjęcie przedstawia końcową fazę gaszenia płomienia.

Podejście do rozszczelnionego zbiornika LPG z prądem wody (wydajność na prądownicy >400 l/min, „parasol”) w celu zakręcenia zaworu przez pomocnika roty (+ obraz z termowizji z kamery termowizyjnej FLIR). Należy pamiętać, że to co zrobimy (gwałtowny ruch prądownicą, zmiana wydajności prądu wody czy kąta rozproszenia) odniesie skutek po dwóch sekundach (jest to pewne odniesienie, a nie konkretna wartość). Tym samym to co dzieje się z płomieniem jest skutkiem tego co zrobiliśmy dwie sekundy temu. Warto zauważyć, że dochodzi do sytuacji w której płomień przestaje być widoczny, a widok z kamery termowizyjnej obrazuje coś zupełnie innego.

UWAGA!!! Artykuł stanowi formę relacji. Nie jest poradnikiem, zbiorem procedur czy wytycznych.

Dlaczego niewskazane jest chłodzenie butli przy „jetfire” który nie ogrzewa płaszcza samej butli?

Gdy płomienie nie obejmują zbiornika (zbiornik się nie nagrzewa), należy unikać chłodzenia. W takim przypadku rozprężający się gaz i parowanie fazy ciekłej powodują oszronienie i ochłodzenie płaszcza zbiornika do temperatury poniżej zera (robota robi się sama!). Polewanie zbiornika wodą o temperaturze wyższej niż 0 stopni C, przewożoną w samochodach gaśniczych lub pobieraną z cieków wodnych albo sieci wodociągowej, powoduje ogrzewanie płaszcza zbiornika, co wiąże się z dostarczeniem większej ilości ciepła potrzebnego do parowania. Proces parowania polega na odbieraniu ciepła z otoczenia przez parującą ciecz. Polewanie wodą zbiornika w takiej sytuacji powoduje zwiększenie parowania, ilości wypływającego gazu i wysokości płomienia.
Gdy płomień jest coraz mniejszy, nie jest już taki stabilny i pomiata nim wiatr, oznacza to, że temperatura fazy ciekłej i ciśnienie w zbiorniku wkrótce osiągną możliwie najniższą wartość. Taki wygląd płomienia sugeruje, że należałoby przystąpić do likwidacji rozszczelnienia i przepompowania gazu (oczywiście w przypadku dużych zbiorników/cystern).

uszkodzona butla LPG 11 kg schładzanie
11 kg butla LPG z uszkodzonym zaworem wyniesiona z pożaru na zewnątrz i schładzana (duża intensywność spalania) zawieszoną na płocie prądownicą. fot.: OSP LUBOŃ, na zdjęciu OSP SGRT Mosina
butla LPG wypalana strumieniowo
Pełna butla LPG wypalana „strumieniowo” (jak na zdjęciu) z na pół otwartym zaworem. Z czasem płomień zmniejszył się, stał się bardziej pomarańczowy i spalał się turbulentnie (zdjęcie). Płomienie nie obejmowały płaszcza butli. Butli nie chłodzono w żaden sposób. (zdj.: Junior R. Podlasiński)

Pożar butli LPG

Na podstawie poniższego materiału wideo, znanego większości strażaków w Polsce, można wyodrębnić tzw. „błędy przy gaszeniu butli LPG” które pojawiają się w większości tego typu działań. W takich działaniach najbardziej boimy się ogrzewania płaszcza butli (tam gdzie znajduje się frakcja lotna gazu).

 • Brak próby zamknięcia zaworu. Płomień nie zostanie zassany do środka wbrew powtarzanym od lat mitom! Nawet jeśli ciśnienie wewnątrz butli wyrówna się z ciśnieniem atmosferycznym. Twierdzenie, że mały płomień może zostać zassany do środka i spowodować wybuch również jest mitem! Wykonywano w tym celu testy. Po drugie w zbiorniku nie znajduje się utleniacz niezbędny przecież do procesu spalania. W butli przekroczona jest GGW – Górna Granica Wybuchowości. Brak próby wyniesienia butli z zagrożonego obszaru (najlepiej z kontrolą termowizji i z adekwatnym chłodzeniem). Zawór raz będzie dało się zakręcić, raz nie (w zależności czy będzie uszkodzony).
 • Ustawienie pojazdu bez osłony (podobnie jest z ratownikami). Butla „odłamkowuje” na 2-6 części, nawet na odległość 250 metrów.
 • Brak efektywnego chłodzenia (min. [10 (l/min)/m2]) lub chłodzenia w ogóle. Butle które znajdowały się w środowisku pożaru należy bezwzględnie chłodzić!
 • Pozostawienie leżącej butli (nagrzewanie się butli przez omiatający ją płomień). Płomienie LPG mogą osiągać temperaturę nawet 1200 st. C. Butlę należy w miarę możliwości postawić. Spowoduje to także zmniejszenie intensywności wydobywania się gazu (jeśli jej dotychczasowa pozycja powodowała wydobywanie się frakcji ciekłej, a nie gazowej).
  1 kg ciekłego LPG = ok. 2 dm3 ciekłego LPG = ok. 500 dm3 gazu LPG! Pamiętamy o tym, że rozprężanie gazu = chłodzenie butli.
  Dużym problemem przy tego typu pożarach jest brak informacji dot. stopnia nagrzania butli, jej wypełnienia i czynników wymienionych wyżej. W związku z tym, często rozsądnym jest ograniczenie się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i odpowiedniego chłodzenia butli.

Ponadto wyróżnić możemy punkty ryzyka związane z popularnymi 11 kg butlami LPG:

 • Nie znamy mikrouszkodzeń butli i jej rzeczywistej eksploatacji
 • Nie znamy historii napełnienia butli  (80% a może 95% objętości)
 • Nie wiemy czy butla była podgrzewana w całości (warunki pożarowe) – średni czas „odejścia” takiej butli 2-6 minut, czy butla była podgrzewana punktowo – z kolei średni czas „odejścia” takiej butli wynosi 6-12 minut.

Zaleca się przenoszenie butli jeżeli temperatura butli nie przekracza 60 st. C. Jeśli temperatura jest wyższa, należy butlę chłodzić bez przenoszenia (przenieść/wynieść, jeśli zachodzi potrzeba, dopiero po schłodzeniu). W takich sytuacjach kamera termowizyjna okazuje się bardzo pomocna. Temperatura ta jest jednak umowna i nie stanowi sztywnych wytycznych, tylko statystyczną granicę.

Poniżej przedstawiam nagranie z najtrudniejszego podejścia (poprzedzonego szkoleniem BHP, stosowną odprawą i było kontrolowane przez instruktora). W tym podejściu najtrudniejsze jest odpowiednie ustawienie prądownicy, pamiętanie o zasadzie „2 sekund”  i opanowanie. Pojawienie się dużej ilości ciemnego dymu sugeruje moment w którym wydajność prądów wody jest niewystarczająca i nie należy przemieszczać się dalej. Warte podkreślenie jest to, że w rzeczywistych warunkach podejście od frontu będzie wiązało się z większym ryzykiem (chyba że nie istnieje inna możliwość podejścia) i poniższe założenie nie stanowi najlepszego postępowania w takich sytuacjach. Najkorzystniejsze jest podejście od tyłu. Zapraszam do oglądania.

Poniższy film nie wymaga większego komentarza. Pojawiła się jednak sugestia, że z pozoru bezpieczne samochody z instalacją gazową w przypadku odpowiedniego obciążenia ogniowego (wyposażenie bagażnika + zakupy) i umiejscowienia w garażu mogą zachować się zgoła odmiennie i zawór bezpieczeństwa na niewiele się zda. Jest to jednak komentarz inspirujący do obiektywnego, chłodnego spojrzenia. Nie ma w pełni bezpiecznych zbiorników LPG.

Wybrane sposoby ograniczenia wycieku gazu

Ograniczenie wycieku frakcji ciekłej LPG (nieszczelność położona poniżej poziomu cieczy).
Jedną z metod uszczelniania wycieku może być zastosowanie dobrze namoczonych szmat i gaśnicy proszkowej lub śniegowej. W przypadku gdy na zewnątrz wydostaje się frakcja ciekła, uszczelnienie takie samo powinno się „doszczelnić”, inaczej jest w przypadku frakcji gazowej (następny filmik).

Tak wygląda ograniczenie (tą samą metodą) wycieku LPG w fazie gazowej. Takie zabezpieczenie należy w miarę możliwości „domrażać” za pomocą gaśnicy.

Użycie detektora gazów palnych

Detektor wielogazowy

Celem detektorów nie jest pomiar atmosfery wybuchowej (DGW-GGW), ale tylko i wyłącznie atmosfery do Dolnej Granicy Wybuchowości (DGW). Jeśli na wyświetlaczu pojawi się wartość 100%, to nie oznacza to nic innego jak początek DGW, czyli stan w którym już dawno powinniśmy odczuć zimny pot na plecach – strefa zagrożona wybuchem! W przypadku LPG, jak wiemy, pomiar najlepiej dokonywać na wysokości kostki.

Wyświetlacz detektora DGW

Armatura zbiornika LPG

Zespół zaworu bezpieczeństwa z zaworem odcinającym
[1] Zespół zaworu bezpieczeństwa z zaworem odcinającym. Wykręcenie samego zaworu („głowicy”) bezpieczeństwa powoduje hermetyzację zbiornika, czyli jego uszczelnienie. Tym samym wydostawanie gazu przez zawór ustaje. [2] Jednokierunkowy zawór napełniania. [3] Zawór fazy ciekłej. [4] Zawór fazy gazowej [5] Poziomowskaz/wskaźnik napełnienia zbiornika, pokazujący ilość gazu w zbiorniku.
Poziomowskaz poziomu gazu w zbiorniku LPG
Poziomowskaz
Zawór zbiornika LPG
Zawór bez rączki. Położenie O/Z sugeruje nam jedynie kierunek linii. W tej konkretnej sytuacji zawór jest otwarty (pozioma/poprzeczna linia jest w tym przypadku defektem).
Tabliczka informacyjna zbiornika LPG
Tabliczka informacyjna zbiornika LPG
budowa zbiornika LPG
[1] Zawór rury powrotnej fazy ciekłej. [4] Zawór bezpieczeństwa. [5] Jednokierunkowy zawór napełniania. [6] Wskaźnik napełnienia zbiornika [7] Zawór rury powrotnej fazy lotnej. Jak można zauważyć zawór fazy ciekłej jest „cieńszy” od zaworu fazy lotnej (podobnie jak na zdjęciu pierwszym, zbiornika OLC Fire)
zbiornik z gazem budowa stacja paliw
[8] Zawór kulowy poboru gazu fazy ciekłej oraz, tuż przy nim, zawór nadmiernego wypływu, który zabezpiecza instalację przed niekontrolowanym wypływem gazu w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu rurociągu; w przypadku uszkodzenia instalacji, zawór, wyskalowany na określoną ilość wypływającego gazu, zamknie się i nie dopuści do niekontrolowanego wypływu LPG. [10] zawór hydrostatyczny, zabezpieczający układ przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia. [11] Filtr odstojnikowy, oczyszczający gaz z większych zabrudzeń, chroniąc pompę przed uszkodzeniem. [13] Zespół pompy.

Wybrane zjawiska związane z LPG

 • Film poniżej przedstawia tzw. „Flash Fire” czyli deflagrację obłoku mieszaniny palnej substancji z powietrzem bez powstania niszczącej fali ciśnienia. Komentarza wymaga pojawienie się „białego dymu” zaraz po wycieku (na poniższym wideo), który po niedługim czasie zanika. Nie jest to wcale sam gaz, lecz skraplająca się z powietrza para wodna. Jak wiemy LPG sam w sobie jest mieszaniną bezbarwną.
 • Spalanie par substancji ze swobodnej powierzchni cieczy nazywane jest  pożarem powierzchniowym (Pool Fire). 
 • Zjawisko pożaru strumieniowego (Jet Fire) zostało dostatecznie zobrazowane w treści artykułu.
 • Pożar kulisty (Fireball) czyli spalanie chmury palnej tworzącej kulistą przestrzeń płomienia (powstanie chmury palnej wskutek pęknięcia zbiornika z gazem skroplonym i jej zapłon).
  Z kolei BLEVEto wybuch ekspandującej pary z wrzącej cieczy. BLEVE może wystąpić bez zapłonu palnej chmury (Fireball).

Orientacyjny przybliżony czas do BLEVE:

400 l – 3-4 minuty

4 000 l – 5-7 minut

40 000 l – 8-12 minut

Porównanie kamer termowizyjnych
Kliknij aby przeczytać artykuł „Porównanie kamer termowizyjnych sytuacyjnych. Z czym do pożaru?”

Termowizja, a poziom cieczy w zbiorniku

Dzięki kamerze termowizyjnej możemy ocenić poziom cieczy w zbiorniku, a także temperaturę samego zbiornika. Czasami z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie zobrazować za pomocą kamery termowizyjnej poziomu cieczy. Często dzieje się tak dlatego, że zbiornik posiada grube ścianki lub przez słabe ogrzanie ścianek nie widać poziomu płynu (nie dotyczy to raczej „domowych” butli LPG). Polanie ciepłą wodą płaszcza butli lub zwiększenie przepływu na zaworze (intensyfikacja reakcji potrzebującej ciepła) spowoduje, że będziemy w stanie uwidocznić poziom lustra cieczy. Pierwsza metoda w realnych zdarzeniach raczej się nie przydaje, a druga budzi pewne kontrowersje (choć w wielu akcjach jest wykorzystywana). Przedstawiam informacje z kronikarskim zacięciem, ale nie wytyczam postępowania. Postępowanie musi zostać ustalone przez KDR.

Podsumowanie

 • Zakręcenie zaworu butli nie spowoduje zassania płomienia do środka i wybuchu/zapalenia.
 • Jetfire można zgasić (choć w praktyce nie każdy), a wyciek ograniczyć.
 • W aspekcie bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych najmniejsze zagrożenia stwarza sytuacja, gdy następuje wyciek i zapłon gazu bez ogrzewania płaszcza zbiornika. Natomiast najbardziej niekorzystne sytuacje to wyciek bez zapłonu oraz wyciek z zapłonem, w którym płomień ogrzewa płaszcz zbiornika.
 • Detektor gazów palnych to nie eksplozymetr (który i tak w większości przypadków wyskalowany jest na metan i nie daje w pełni wiarygodnych wyników dot. LPG). Detektory mierzą najczęściej % obj. do DGW.
 • BLEVE może występować bez zapłonu i Fireball’a
 • Zaleca się przenoszenie butli jeżeli temperatura butli nie przekracza 60 st. C.
 • Butle można zostawić do wypalenia jeśli zawór jest uszkodzony. Jeśli zbiornik nie jest podgrzewany, nie ma potrzeby schładzania. Zgaszenie jetfire’a wydobywającego się z butli z uszkodzonym zaworem spowodowałoby wydostawanie się gazu i jego swobodną ekspansję (możliwość zapalenia się gazu np. Flash Fire). Ryzykowne.
 • To miejsce na Twoje wnioski i podsumowanie. Wszak rolą tego artykułu jest uruchomienie w Tobie potrzeby posiadania wiedzy na temat pożarów LPG. W artykule brakuje co najmniej kilku aspektów (np. postępowanie w sytuacji wycieku gazu bez jego spalania) które należałoby zgłębić. Nie jestem w stanie jednak omówić wszystkich działań i sformułować ich w formie artykułu, gdyż sucha teoria zabija ratowników (tym bardziej jeszcze raz polecam przeczytanie komunikatu na samym początku artykułu).
Kurtyna wodna rozstawiona wokół zbiornika

UWAGA!!! Artykuł stanowi formę relacji. Nie jest poradnikiem, zbiorem procedur czy wytycznych.

Artykuł konsultowany z OLC Fire oraz strażakami PSP w służbie czynnej oraz strażakami OSP przedstawiającymi niezbędne rozumienie tematu i doświadczenie (podziękownaia dla Michała K.)


Źródła szkoleń o LPG dostępnych w Polsce (przykłady):

OLC Fire
http://www.arkom.com.pl/zbiornik-lpg
http://sapsp.edu.pl/strona.php/140_poligon.html

Dodatkowe materiały:

http://www.ppoz.pl/images/dokumenty/pp/pppw/122011pw.pdf (strona 32)
http://www.ppoz.pl/images/dokumenty/pp/pppw/102012pw.pdf (strona 14)
http://ugoszcz.osp.org.pl/index.php?pid=6&cid=2&show=6
https://www.youtube.com/watch?v=6N70VY9_lDc&feature=youtu.be
http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/29/312
*budowa stanowisk LPG na stacjach benzynowych, w ramach zboczenia zawodowego proponuję rozejrzeć się dla własnej wiedzy przy okazji tankowania swojego samochodu.

Źródłoteka:

Zastosowanie kamer termowizyjnych w działaniach ratowniczych, Waldemar Pruss (skrypt do pobrania w dziale straż – do pobrania)
Magazyn W akcji, nr 2/2011, kpt mgr inż. Zdzisław Salamonowicz, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Materiały własne
gazeo.pl (w tym dwie fotografie przedstawiające armaturę zbiornika LPG)
Niektóre filmy i zdjęcia: Strefa998.pl
Niektóre filmy i zdjęcia: OLC Fire
Zdjęcia: Karol Głodek, Obiektiv

Dyskusja na blogu dodaj komentarz Droga Ratownika

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży