Ile zarabia strażak PSP? ZAROBKI strażaków zawodowych na różnych stanowiskach za 2018 r. PASKI WYNAGRODZEŃ.
Autor: Droga Ratownika

Ostatnia aktualizacja artykułu: 06.05.2019

Ile zarabia strażak PSP? ZAROBKI strażaków zawodowych na różnych stanowiskach za 2018 r. PASKI WYNAGRODZEŃ.

Spis treści

 1. Wstęp – Zarobki – Straż pożarna
 2. Z czego składa się miesięczne wynagrodzenie w straży?
 3. Jakie są dodatki w straży? 
 4. Ile zarabia strażak? Dodatki i zarobki strażaków za 2018 rok – przykłady
 5. Podwyżki w straży w następnych latach
 6. Dyskusja, komentarze, zarobki strażaków

Wstęp – Zarobki – Straż pożarna

Jakiś czas temu podzieliłem się informacjami o zarobkach strażaka-stażysty pracującego w jednej z Komend Państwowej Straży Pożarnej na Śląsku gdzie przedstawiłem paski z miesięczną pensją i wszystkimi dodatkami (zobacz tutaj). Wiele osób zadaje pytanie „Ile zarabia strażak zawodowy?” będąc niezadowolonym z często bardzo zróżnicowanych kwot brutto podawanych przez różne niepewne źródła w internecie.

Nadmienię jeszcze, że w tym artykule omawiam wyłącznie zarobki strażaków zawodowych (pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej).

Zarobki w straży w ostatnim czasie uległy wzrostowi i poprzedni artykuł wymaga pewnej aktualizacji. Również w 2019 i 2020 roku zaplanowano podwyżki (o tym na końcu artykułu), wobec czego zarobki w straży ulegną zwiększeniu, choć zrównoważą tylko w pewnym stopniu brak rewaloryzacji i zaniedbania w poprzednich latach.

Zarobki w straży różnią się nieznacznie w różnych województwach i komendach, jednak na przykładzie 5 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, omówiłem pewne stałe składające się na wynagrodzenie miesięczne. Największe różnice mogą być widoczne w dodatkach (np. nagrodach rocznych, motywacyjnych itp.). Obie kwestie zostały omówione w dalszej części artykułu.

Artykuł jest napisany w sposób możliwie uproszczony i nie omawia w pełni wszystkich zagadnień, w tym szczegółów przyznawania składowych pensji lub dodatków, zmiennych i czynników modyfikujących wynagrodzenia.
Nie należy odwoływać wszystkich zarobków do treści zawartych w artykule, ani wyciągać wniosków dotyczących np. średniej zarobków.
W razie wątpliwości zachęcam do skorzystania z możliwości komentowania wpisu (na samym dole).

Z czego składa się miesięczne wynagrodzenie w straży?

wynagrodzenie strażaka psp

Składki na ubezpieczenia i PKZP (Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa) są dobrowolne.

Jakie są dodatki w straży? 

Choć dodatków do pensji jest całkiem sporo, to tylko część stanowi regularny przychód (szczegóły znajdują się m.in. w rozdziale 9 Ustawy o PSP). Przykłady większości z nich znajdują się na paskach wynagrodzeń przedstawionych w dalszej części artykułu.

 • Nagroda roczna za nienaganną służbę („13 pensja”, „trzynastka”)
 • „Mundurówka”
 • Dopłata do wypoczynku
 • Ekwiwalent za dojazd („1000 kilometrów”)
 • Nagroda na dzień strażaka
 • Nagroda uznaniowa (najczęściej w listopadzie)
 • Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego lub równoważnik za remont
 • Dodatek „szkodliwy” (nie wszystkie komendy wypłacają ten dodatek)
 • Rekompensata pieniężna za ponadwymiarowe godziny pracy („nadgodziny”). 60% z 1/172 przeciętnego uposażenia, co w efekcie oznacza gorzej opłacane godziny ponadwymiarowe w stosunku do standardowej pensji. Warto dodać, że od 1 lipca 2019 r. wg. zapowiedzi MSWiA nadgodziny będą płatne w 100%.
 • Zasiłek na zagospodarowanie (przyznawany jednorazowo, w kwocie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania)
 • Nagrody jubileuszowe (za 20, 25, 30, 35 i 40 lat służby)
 • Pomoc finansowa (przyznawana jednorazowo strażakowi który nie otrzymał lokalu mieszkalnego)
 • Inne dodatki, rekompensaty (np. za zastępstwo) zapomogi (dla rodziny po śmierci strażaka) lub nagrody (za szczególne osiągnięcia, dodatkowe obowiązki itp.)

szczegóły: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

W przyszłości w tym miejscu pojawi się odnośnik do artykułu opisującego szerzej temat grup uposażenia i wzrostu zarobków.

Zarobki strażaka w korpusie szeregowych

 • stopień: strażak
 • staż służby: 1,5 roku
 • grupa/stanowisko: 1/2 (stażysta/młodszy ratownik)
zarobki strażaka szeregowego na start

Średnia miesięczna pensja netto: 2217,02
Średnie miesięczne zarobki netto: 2589,31 (wraz z nadgodzinami)

W tym zestawieniu mamy przykład strażaka będącego na stażu (trwa on 3 lata od momentu przyjęcia do służby przygotowawczej). Temu strażakowi nie należy się pełna „mundurówka”. Brak również nagrody rocznej – tzw. „13 pensji”, ponieważ strażak nie przepracował co najmniej 6 miesięcy w 2017 roku. „13” pensja zostanie przyznana mu w 2019r. Dodatki motywacyjne dotyczyły reprezentowania komendy w zawodach i wykonywanie dodatkowych prac na terenie jednostki.
Nazwy dodatków są często różnie nazywane, co wynika np. z tytułowania przelewów.
Od września strażak otrzymał drugą grupę uposażenia (stanowisko „młodszy ratownik”, wcześniej „stażysta”) i jednocześnie o 50 zł brutto wzrósł jego dodatek służbowy (składowa pensji zasadniczej).

Zarobki strażaka w korpusie podoficerów

 • stopień: starszy sekcyjny
 • staż służby: 6 lat
 • grupa/stanowisko: 3/4 (ratownik-kierowca/starszy ratownik, kierowca)
zarobki strażaka w korpusie podoficerów

Średnia miesięczna pensja netto: 2388,38
Średnie miesięczne zarobki netto: 3401,53 (wraz z nadgodzinami)

Zarobki strażaka w korpusie aspirantów

 • stopień: młodszy aspirant
 • staż służby: 4 lata
 • grupa/stanowisko: 4 (starszy ratownik)
zarobki aspiranta

Średnia miesięczna pensja netto: 2924,29
Średnie miesięczne zarobki netto: 4140,81 (wraz z nadgodzinami)

W tym zestawieniu dodatki szkodliwe, wysługa lat, podwyżki od maja 2018r. i inne ewentualne składowe zostały wliczone do pierwszego wiersza „pensja netto po opłaceniu składek”.
Dodatek za brak lokalu (tzw. „mieszkaniówka”) liczony jest na funkcjonariusza i jego małżonkę.

Dodatkowy przykład pensji miesięcznej netto dla mł. asp.

 • stopień: młodszy aspirant
 • staż służby: 3 lata
 • grupa/stanowisko: 4 (starszy ratownik)

Średnia miesięczna pensja netto: 2749,46

W tym zestawieniu do pensji netto dodano wysługę lat i podwyżki od maja 2018 r. Nie uwzględniono dodatków szkodliwych oraz innych dodatków.
Przelewy tytułowane były jako „uposażenie funkcjonariusza za miesiąc xyz”.

Zarobki strażaka w korpusie oficerów

 • stopień: młodszy kapitan
 • staż służby: 10 lat
 • grupa/stanowisko: 9 (zastępca dowódcy zmiany)

Średnia miesięczna pensja netto: 3551,67
Średnie miesięczne zarobki netto: 4958,48 (wraz z nadgodzinami)

Należność dodatku za brak lokalu ustał w marcu z powodu skorzystania z jednorazowej zapomogi (nie przekroczyła ona 5000 zł netto).

[ZOBACZ]
Jak zostać strażakiem zawodowym?

Podwyżki w Państwowej Straży Pożarnej w następnych latach

Od stycznia 2019 r. przyznano podwyżki około 430-500 zł netto do miesięcznej pensji (w zależności od wysługi lat). Do opinii publicznej podawano 655 zł dodatkowo wliczając w tę kwotę już przyznaną wcześniej podwyżkę z ustawy modernizacyjnej (309 zł brutto).
Natomiast od stycznia 2020 r ma być to 500 zł brutto, więc realna podwyżka wyniesie około 300-350 zł netto (w zależności od wysługi lat).
Warto dodać, że przez lata płace w PSP nie były realnie zwiększane, a rewaloryzacja pensji była „zamrożona”.
Od 1 lipca 2019 roku nadgodziny mają być naliczane w 100%, a nie jak wcześniej w 60%. Oznacza to, że strażacy za nadprogramowe godziny pracy otrzymywali tylko nieco ponad połowę normalnej stawki.
[źródło]

Serdecznie podziękowania dla funkcjonariuszy, którzy udostępnili mi swoje paski wynagrodzeń za 2018 rok.

Autor zastrzega sobie prawo do treści i grafik umieszczonych w niniejszym wpisie. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie wspomnianych treści winno być uzgodnione z autorem (drogaratownika@gmail.com).

Dyskusja, komentarze


Mam 7 lat służby, stanowisko dowódcy zastępu i dostaje od maja 2018 3150 zł netto

Gość

Strażak stażysta, rok służby – 2709 zł netto (po odliczeniu dodatkowego ubezpieczenia). 07.03.2019

GoodFire

Młodszy ogniomistrz, 10 lat służby, grupa/stanowisko: ratownik, nurek MSW, podstawowy kurs chemiczny, 3375 zł, mieszkaniówka już mnie nie obowiązuje. (07.03.2019)

pepek1

Mł. Ratownik Wojskowej Straży Pożarnej [dop. nie jest to jednostka podległa pod Państwową Straż Pożarną] U-0 5 lat służby 2760 (w tym 105 zł klasy specjalisty i 3 % za wysługę lat), dodatek mieszkaniowy 900 zł [dop. w PSP dodatki mieszkaniowe są dużo niższe]

Tommy

3740 zł + mieszkaniówka +/- 160 zł
Młodszy aspirant
7 gr. Dowódca zastępu
+ Dodatek 300 zł
Staż 11 lat (08.03.2019)

czakson

Starszy ogniomistrz, dowódca sekcji, 4050 zł, staż służby 14 lat. 07.03.2019

firesam

6 lat służby, 10% wysługi, ratownik (3 gr.) sekcyjny, 300zł dodatku. Na konto 3200 zł.
Do tego ubezpieczenie ok. 160 zł, PKZP 50 zł, OC 20zł, związki zawodowe ok. 20zł. razem netto ok. 3450 zł. (11.03.2019)

cam

Ogniomistrz /st. oper. sprzętu spec./ 13 lat w PSP / 3920zł na konto. (13.03.2019)

bold81

14 lat służby, 14 % wysługi, ogniomistrz, 5 grupa, 120 zł dodatku – 3424 na konto. (11.03.2019)

radziwolek

9 lat służby ratownik, młodszy ogniomistrz, komenda miejska nurek MSW 2950zl

Remigiusz

15 lat służby, ogniomistrz, dodatek służbowy 500 zł, stanowisko dowódca zastępu (7gr). Bez mieszkaniówki za dojazdy itp. Na rękę 4000 netto.

an11

2960pln –> dowódca zastępu po 2 latach od skończenia SGSP [dop. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej -korpus oficerski]

Andrzej


Kadet zależy od Komendy i dodatku służbowego jaki tam rozdają. Rozstrzał za starszego ratownika, którego powinieneś dostać po szkole, to 2400-2800 na rękę. Nie wiem jak jest teraz, ale 5 lat temu były komendy, gdzie chłopaki dostawali ratownika zamiast starszego, wtedy też inaczej.
Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP – 3 722 na netto. 7 lat służby (aspirantka włącznie)

Bernie

Z-ca D-cy Zmiany: 5 lat stalej ( po dziennej inz SGSP) ostatnia wyplata 3810, ubezpieczona zona w grupowym w PSP, bez kasy zapomogowej, miasto wojewodzkie w centralnej Polsce

998

st. str., stażysta – 1 grupa, 2 lata i 4 miesiące służby, 10% wysługi, 110 zł dodatku służbowego;
2855,99 zł netto (po odjęciu składki ubezpieczeniowej). (08.03.2019)

michas2511

Moge podać coś ze swojej komendy:
d-ca zmiany/st.kpt/25 lat służby/ 1.000 dod.sł./ razem 5.980 brutto
d-ca zastepu/asp/9 lat służby/ 600 dod.sł/ razem 4.850 brutto
st.operator sprzetu specj./st.ogn/26 lat słuzby/750 dod./ razem 5.000 brutto
st.ratownik/st.sekc./7 lat słuzby/ 550 dod.sł -nurek MSW/ razem 4.520 brutto
stażysta/st.str./3lata (za moment koniec stażu)/ 150 dod.sł./ razem 3.460 brutto
Piszę brutto bo każdy coś ma innego, Kasę zapomogowo-pożyczkową albo dodatkowe ubezpieczenie (od złych decyzji, albo dodatkowe kierowcy i takie tam rożne, które mają wpływ na wysokość wpływu na konto). (08.03.2019)

jancio_wodnik

11 lat służby. Ogniomistrz, woj. warmińsko – mazurskie. Do kasy odkładam 50 zł, ubezpieczenie grupowe pzu. Na konto dostaje 3,100 zl. Mało. Trzeba po służbie zasuwac na budowie żeby utrzymać rodzinę.

Ogniomistrz

Autor zastrzega sobie prawo do treści (za wyjątkiem cytatów) i grafik umieszczonych w powyższym wpisie. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie wspomnianych treści winno być uzgodnione z autorem (drogaratownika@gmail.com).

Dyskusja na blogu dodaj komentarz Droga Ratownika

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiem w komentarzach 🙂

Zachęcam do dzielenia się informacjami o swoim wynagrodzeniu w PSP.

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży