Charakterystyka węży tłocznych
Źródło:
Opis: wartość nominalna (niepraktyczna) dla przepływu w odcinkach wężowych, długość odcinka, ciśnienie robocze odcinków MPa, masa wraz z łącznikiem bez wody
Źródło: