COVID-19 Checklista Intubacji Przedszpitalnej cz.2
Źródło: prehospital blog, critical USG
Opis: Techniki preoksygenacji, optymalne ułożenie, manewr BURP, schemat połączenia układu oddechowego
Źródło: prehospital blog, critical USG