Handbook – barwy, oznaczenia rur
Źródło:
Opis: tabliczki opisowe, barwy ostrzegawcze i uzupełniające, brawy rozpoznawcze, oznakowanie rur, gazów, par
Źródło: