Mechanizm powstawania pułapki wodnej w zależności od wydajności prądu gaśniczego
Źródło: cfbt.pl
Opis: tabela przedstawiająca zależności między ilością podanej wody a ryzykiem powstania zjawiska zwanego pułapką wodną
Źródło: cfbt.pl