Nowoczesna krzywa pożaru
Źródło: cfbt.pl
Opis: wykres przedstawiający nowoczesną krzywą przebiegu pożaru
Źródło: cfbt.pl