Podział pożarów ze względu na wielkość
Źródło: CNBOP
Opis:
Źródło: CNBOP