Skrót SZP po wystąpieniu katastrofy budowlanej VER. 2-1
Źródło:
Opis: Wersja 2. (poprawiona) skrótu, ściągi ze standardów postępowania przy wystąpieniu katastrofy budowlanej
Źródło: