Straty ciśnienia w zależności od średnicy odcinka o długości 30 m
Źródło: opracowanie PL, tłumaczenie i poniższy opis - cfbt.pl
Opis: Wraz ze wzrostem średnicy odcinka, dla danej długości maleje strata ciśnienia. Na straty złożą się też różnice wysokości, materiał powłoki wewnętrznej odcinka, liczba i rodzaj armatury w linii czy też zakrzywienia i zagięcia odcinków. Niektóre elementy można eliminować (np. załamania linii, ilość armatury), inne nie (materiał powłoki wewnętrznej). Mając to na uwadze pamiętajmy kiedy wybierać jaką średnicę.
Źródło: opracowanie PL, tłumaczenie i poniższy opis - cfbt.pl