Tabela charakterystyki dla propanu i butanu
Źródło:
Opis:
Źródło: