Zasięg zagrożenia przy wybuchu typu BLEVE
Źródło:
Opis:
Źródło: