Jak przygotować się do TESTU WIEDZY w PSP. Rozwiąż TEST próbny.
Autor: Droga Ratownika

Spis treści

kliknij, aby przewinąć


  1. Test wiedzy w naborze do straży pożarnej (wstęp)
  2. Jak wygląda TEST WIEDZY w PSP?
  3. Jak się przygotować?

Test wiedzy w naborze do straży pożarnej


Otrzymuję bardzo często pytania typu: “Jak przygotować się do testu wiedzy?”, “Jakie pytania są na teście wiedzy do PSP?”. Postanowiłem zgromadzić w jednym miejscu dostępną wiedzę i pytania pojawiające się podczas naborów do Państwowej Straży Pożarnej.

Jednym z MOŻLIWYCH etapów naboru do PSP (do służby przygotowawczej, tzw. “nabór z ulicy”) jest TEST WIEDZY.
Nie jest on OBOWIĄZKOWY, co więcej w ostatnim czasie rzadziej się go organizuje. W zamian za to komisja rekrutacyjna może przeprowadzić ocenę wiedzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (punktacja w ramach rozmowy kwalifikacyjnej).

Test wiedzy, o którym mowa w artykule nie odbywa się w ramach naborów do szkół (aspiranckich, oficerskiej). Dotyczy on wyłącznie naboru “z ulicy”.

Ilość zdobytych punktów z testu wiedzy w ramach naboru do PSP (max 20) nie wlicza się do punktacji końcowej. Na nią bowiem składa się tylko wynik rozmowy kwalifikacyjnej i punkty przyznane za złożone dokumenty.


1. Ocena dokumentów (podanie i życiorys)
2. Test sprawności fizycznej (drążek, bieg po kopercie, próba wydolnościowa)
3. Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia)
4. Sprawdzian z pływania
5. Test wiedzy
6. Ocena dokumentów
7. Rozmowa kwalifikacyjna
8. Badania

ETAPY NABORU Z TZW. “ULICY” (służba przygotowawcza)
Czytaj więcej TUTAJ


Jak wygląda TEST WIEDZY w PSP?


Test wiedzy jednokrotnego wyboru składa się z 20 pytań z zakresu wiedzy ogólnej, funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu wykonywanych obowiązków na stanowisku, na które prowadzony jest nabór. 

Test trwa 25 minut. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

Warto podkreślić, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana jest m.in. wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. W wielu naborach rezygnuje się z Testu Wiedzy (pomija się często ten etap np. w woj. śląskim). Wtedy najczęściej podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę kandydata i może zadać dokładnie te same pytania, które pojawiają się zwykle na teście pisemnym.

Jak się przygotować?


Zapoznaj się z:

1. Akty prawne

2. Test wiedzy oparty na pytaniach pojawiających się podczas naborów

Przygotowałem dla Was Test Wiedzy na podstawie pytań pojawiających się w naborach i pytań szczególnie trudnych lub podchwytliwych.

Test Wiedzy będzie uzupełniany na bieżąco w ramach potrzeb. Zachęcam do umieszczania brakujących pytań w komentarzach! 🙂

Test Wiedzy do PSP - bank pytań dla kandydatów

Test wiedzy składający się z pytań pojawiających się w Testach Wiedzy do PSP lub pytań, które mogą pojawić się podczas naboru do PSP.

3. Banki pytań

W tej kolejności:

Na tym blogu znajdziesz dużo więcej informacji dotyczących naborów do PSP i drogi do zostania zawodowym strażakiem
[ZOBACZ]

Masz pytania? Zadaj je w komentarzu!

Dyskusja na blogu dodaj komentarz Droga Ratownika
Siłowe otwieranie drzwi – nazewnictwo, czyli Bij, Dobij! [+WIDEO]

Siłowe otwieranie drzwi – nazewnictwo, czyli Bij, Dobij! [+WIDEO]

W tym artykule próbujemy uporządkować kwestię nazewnictwa poszczególnych elementów najważniejszego sprzętu burzącego (halligana) oraz czynności, które wykonuje się podczas siłowego otwierania drzwi.Do tego celu posłużymy się wynikami ankiety przeprowadzonej online na...

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży