Spis treści

kliknij, aby przewinąć


  1. Test wiedzy w naborze do straży pożarnej (wstęp)
  2. Jak wygląda TEST WIEDZY w PSP?
  3. Jak się przygotować?
    1. Akty prawne
    2. Test wiedzy oparty na pytaniach pojawiających się podczas naborów
    3. Pozostałe banki pytań

Test wiedzy w naborze do straży pożarnej


Otrzymuję bardzo często pytania typu: „Jak przygotować się do testu wiedzy?”, „Jakie pytania są na teście wiedzy do PSP?”. Postanowiłem zgromadzić w jednym miejscu dostępną wiedzę i pytania pojawiające się podczas naborów do Państwowej Straży Pożarnej.

Jednym z etapów naboru do PSP (do służby przygotowawczej, tzw. „nabór z ulicy”) jest TEST WIEDZY.

Test wiedzy, o którym mowa w artykule nie odbywa się w ramach naborów do szkół (aspiranckich, oficerskiej). Dotyczy on wyłącznie naboru „z ulicy”.

Ilość zdobytych punktów z testu wiedzy w ramach naboru do PSP (max 20) nie wlicza się do punktacji końcowej. Na nią bowiem składa się tylko wynik rozmowy kwalifikacyjnej i punkty przyznane za złożone dokumenty.


1. Ocena dokumentów (podanie i życiorys)
2. Test sprawności fizycznej (drążek, bieg po kopercie, próba wydolnościowa)
3. Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia)
4. Sprawdzian z pływania
5. Test wiedzy
6. Ocena dokumentów
7. Rozmowa kwalifikacyjna
8. Badania

ETAPY NABORU Z TZW. „ULICY” (służba przygotowawcza)
Czytaj więcej TUTAJ

Jak wygląda TEST WIEDZY w PSP?


Test wiedzy jednokrotnego wyboru składa się z 20 pytań z zakresu wiedzy ogólnej, funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu wykonywanych obowiązków na stanowisku, na które prowadzony jest nabór. 
Test trwa 25 minut. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

Warto podkreślić, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana jest m.in. wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. W wielu naborach rezygnuje się z Testu Wiedzy (pomija się często ten etap np. w woj. śląskim). Wtedy najczęściej podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę kandydata i może zadać dokładnie te same pytania, które pojawiają się zwykle na teście pisemnym.

Jak się przygotować?


Zapoznaj się z:

1. Akty prawne

2. Test wiedzy oparty na pytaniach pojawiających się podczas naborów

Przygotowałem dla Was Test Wiedzy na podstawie pytań pojawiających się w naborach i pytań szczególnie trudnych lub podchwytliwych.

Test Wiedzy będzie uzupełniany na bieżąco w ramach potrzeb. Zachęcam do umieszczania brakujących pytań w komentarzach! 🙂

Test Wiedzy do PSP - bank pytań dla kandydatów

Test wiedzy składający się z pytań pojawiających się w Testach Wiedzy do PSP lub pytań, które mogą pojawić się podczas naboru do PSP.

3. Banki pytań

W tej kolejności:

Na tym blogu znajdziesz dużo więcej informacji dotyczących naborów do PSP i drogi do zostania zawodowym strażakiem
[ZOBACZ]

Masz pytania? Zadaj je w komentarzu!

Dyskusja na blogu dodaj komentarz Droga Ratownika

Jeśli znalazłeś jakiś błąd w tekście lub na stronie, bardzo proszę, zgłoś nam to! Wystarczy zaznaczyć dany tekst i nacisnąć Ctrl+Enter.

Napisz komentarz

Błąd w tekście

Zaznaczony tekst będzie wysłany do redakcji DrogaRatownika.pl