Książka „Pomoc przedszpitalna – scenariusze ćwiczeń”, PZWL. Gotowe scenki dla praktyków.
Autor: Droga Ratownika

„Pomoc przedszpitalna – scenariusze ćwiczeń” PZWL

Mariusz Chomoncik, Urszula Cisoń-Apanasewicz, Paulina Kuchnia, Jacek Nitecki

Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.
Konfucjusz

Kup książkę najtaniej

Ten 360 stronicowy zbiór scenariuszy ćwiczeń z załączonym wykazem rycin EKG, podstawową dawką wiedzy na temat dydaktyki, metodyki i sposobów oceniania (co nie jest bez znaczenia w przypadku tej pozycji) jest pierwszym tego rodzaju polskim pomysłem wydawniczym, który udało się oddać w ręce Czytelników.
Wydawać by się mogło, że zapotrzebowanie na praktyczne aspekty nauki szeroko pojętego ratownictwa już dawno powinno zainspirować autorów do stworzenia podobnej publikacji, jednak pierwsze takie narzędzie dostajemy w Polsce dopiero teraz. Mowa tutaj o literaturze pisanej przez polskich autorów. Książka zawiera scenariusze ćwiczeń na poziomie Pierwszej Pomocy, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Medycznych Czynności Ratunkowych, dokładnie po 50 na każdy poziom (razem 150 scenariuszy ćwiczeń). Materiały zostały przygotowane w oparciu o wytyczne ITLS 2017 i ERC 2015. Wśród wszystkich scenariuszy wyróżnimy zarówno te dotyczące przypadków urazowych, pediatrycznych, jak i internistycznych.

Autorzy

Mł. bryg. dr n. med. Mariusz Chomoncik – Koordynator Ratownictwa Medycznego w SA PSP w Krakowie, wykładowca

Mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz – Wykładowca, nauczyciel, autorka publikacji z zakresu pielęgniarstwa, dydaktyki i metodyki nauczania ratowników medycznych i pielęgniarek.

Paulina Kuchnia – Ratownik medyczny, strażak ochotnik

Bryg. lek. Jacek Nitecki – Jeden z twórców ratownictwa medycznego w PSP. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP w Małopolsce. Asystent w ZMKiPD UJ CM w Krakowie. Autor publikacji z zakresu ratownictwa medycznego. Nauczyciel.

Aplikacja – scenariusze ćwiczeń

Do książki dołączono aplikację, która działa bez większych błędów i usprawnia znacznie ocenę poszczególnych zadań do wykonania. Właściwie po przeprowadzeniu kilku testów nie przypominam sobie, by coś „poszło nie tak”. Jest ona w zasadzie interaktywną stroną z książki, za jej pomocą można uzupełniać tabele i punktację bez konieczności kreślenia ołówkiem/długopisem, czy korzystania z dodatkowych notesów.

Poniżej przedstawiam screeny i krótkie podsumowanie aplikacji oraz jej funkcjonalności. (kliknij wybrane zdjęcie, aby powiększyć)

Przykładowe scenariusze

DSC_1178_fhdr

Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś.


Konfucjusz

Dla kogo?

Jak wspominają autorzy książka powstała z myślą o ratownikach, nauczycielach, również akademickich, instruktorach i wszystkich osobach, które zajmują się prowadzeniem ćwiczeń z pomocy przedszpitalnej.

Dla mnie, dla Ciebie – zwykłych ratowników

Książka jest praktycznym narzędziem, którym może posługiwać się każda osoba posiadająca podstawowe przygotowanie dla konkretnego poziomu. Jednak, żeby poziom samodoskonalenia był satysfakcjonujący, od mniej doświadczonych osób książka wymaga odpowiedniego przygotowania się do „scenek”. Nie jest to pozycja, którą otworzymy w przedziale pociągu i bez wcześniejszego przygotowania się poprowadzimy płynne ćwiczenia dla kilku osób, bez wahania się przy ocenie postępowania swoich „uczniów”.

Publikacja może także służyć pojedynczemu Czytelnikowi, jeśli tylko posiada trochę wyobraźni, jako instrument do powtarzania wiadomości. Scenariusze zachowują zwartą, logiczną strukturę, natłuszczają najistotniejsze algorytmy, dzięki czemu nawet ich teoretyczna analiza pozwala na utrwalenie sobie pewnych wzorców i schematów. Jest to dobry suplement do tradycyjnie zdobywanej dotąd wiedzy.

Żeby lepiej poznać niniejszą książkę, razem z kolegami (lekarzem i żołnierzem zawodowym po KPP) zorganizowaliśmy kilka symulacji na podstawie „scenariuszy ćwiczeń”.
Nasze ogólne wrażenie pracy z tą publikacją było dobre. Cieszyliśmy się przede wszystkim posiadaniem rzetelnego, merytorycznego oparcia w reżyserowaniu scenek. Samodzielne przygotowanie symulacji wymaga sporego nakładu pracy, natomiast „pomoc przedszpitalna” była dla nas solidnym bodźcem do podjęcia się wreszcie ćwiczeń, o których myśleliśmy od dłuższego czasu.
Kolejne wnioski z naszych testów przedstawiłem w dalszej części.

Jak korzystać?

Autorzy przedstawiają małe how-to zawarte na wewnętrznej stronie okładki.

Punktacja za zadania do wykonania w ramach pojedynczego scenariusza jest mocno rozbita, co ułatwia szybkie ocenianie wykonanych czynności podczas ćwiczenia. Korzystanie z aplikacji jest o wiele prostsze i ułatwia „ogarnianie” tego co dzieje się przed oceniającym.

Książka nie posiada informacji o niezbędnym sprzęcie, aktorach i rekwizytach, wobec czego prowadzący symulację powinien przemyśleć jakie rzeczy będą mu niezbędne i przygotować je wedle własnego uznania przed rozpoczęciem „scenki”. Niezbędne jest także ustalenie w jaki sposób pewne czynności mają być symulowane (np. co należy powiedzieć/wykonać, jaki czas mają zajmować owe czynności), a także jakimi środkami w danej „scence” dysponują ratownicy (choć oczywiście można przyjąć, że do dyspozycji jest zawsze sprzęt adekwatny do ćwiczonego poziomu, np. w KPP: torba R1 ze standardowym wyposażeniem dodatkowym).
Takie wprowadzenie zdecydowanie ułatwi dalszą pracę z książką. Proponuję potraktować pierwsze ćwiczenia czysto technicznie. Moja grupa po n-tym scenariuszu zaczęła wymyślać nowe rozwiązania i udoskonalenia ćwiczeń (np. hasło „stop klatka” po którym „recorder”, czyli najczęściej oceniający zapisuje wątpliwości, pytania i kwestie do poszerzenia w późniejszym czasie).

Praca na scenariuszach, po wyeliminowaniu wątpliwości i ustaleniu zasad staje się efektywną zabawą przynoszącą wiele korzyści ćwiczącym i oceniającym.

Mistrzowskie nauczanie i przemyślana praktyka – wytyczne AHA 2018

Pisząc to podsumowanie natknąłem się na broszurę wytycznych AHA i infografikę, którą od razu postanowiłem przetłumaczyć. To świetne podsumowanie dydaktyki w zakresie nauczania BLS. W związku z tymi zaleceniami, tym bardziej rad byłem napisania tego wpisu i podsunięcia książki, która pomoże zdobyć ratownikom i adeptom wiedzę praktyczną.

Pamiętajcie o tych zasadach:

Infografika, zalecenie AHA 2018 jak efektywnie nauczać
DrogaRatownika.pl

Ocena książki i podsumowanie

W czasie naszych ćwiczeń zawsze trafiało się jakieś organizacyjne nieporozumienie. Stąd właśnie pojawił się przedstawiony wcześniej przeze mnie wniosek, że do symulacji wymagane jest konkretne przygotowanie (choć część łatwiejszych scenek zwalnia z tego obowiązku). Wynika to stąd, że w scenariuszach brakuje wstępu, w którym byłyby wytłuszczone ich cele i niezbędne przygotowanie.

Szczegółowe punktowanie czynności jest jednocześnie zaletą i wadą. Zaletą bo ułatwia ocenę. Wadą, ponieważ w swojej szczegółowości tabele nie przewidują wszystkiego na co wpadną ratownicy. Podczas wykonywania ćwiczeń oceniający nierzadko miewa problemy z odpowiedzią na doprecyzowujące pytania ćwiczących. Scenariusze stanowią szkielet prawidłowego postępowania, ale nie zawierają informacji takich jak np. wynik oceny perystaltyki w niektórych „scenkach”, czy jakości i interpretacji poszczególnych badań. Prowadzący ćwiczenie będzie musiał często indywidualnie podjąć decyzję co do sposobu oceny postępowania zespołu (gdy ten np. wybierze postępowanie alternatywne lub pójdzie nieco okrężną drogą osiągając końcowy efekt). Najmocniej odczuwa się to podczas wykonywania scenariuszy z Medycznych Czynności Ratunkowych.

Innym mankamentem jest brak informacji o tym, jak stan chorego zmienia się w czasie. Co w przypadku podjęcia nieprawidłowej terapii? Co dzieje się jeśli czynności będą podjęte zbyt późno? Jak zachowuje się chory? Są to kolejne pytania, na które wymyślenie odpowiedzi spada na barki prowadzącego i wymaga od niego wcześniejszego przygotowania się.

Pomimo tych niedogodności, pozycję tę można ocenić jako wystarczającą do przeprowadzenia skutecznego doskonalenia umiejętności praktycznych.

Przy odrobinie zaangażowania „Pomoc przedszpitalna – scenariusze ćwiczeń” stanie się właściwie najlepszym praktycznym tego typu „narzędziem” dla ratowników KPP oraz osób chcących zdobywać wiedzę z poziomu Pierwszej Pomocy. Dla studentów ratownictwa medycznego i mało doświadczonych absolwentów tego kierunku, będzie to suplement do niewystarczającej ilości zajęć praktycznych podczas studiów.

Kup książkę najtaniej

Konkurs PZWL (rozstrzygnięcie) – 6 osób otrzymało książki!

Autor dokonał powyższej recenzji w związku z propozycją wydawnictwa PZWL, które przesłało mu nieodpłatnie dwie książki (w tym powyższą pozycję).

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży