Nowa koncepcja gaszenia pożarów
taktyka cięcia i gaszenia
Autor: Norbert Tuśnio, Paweł Wolny
ISBN/ASIN: 978-83-88776-31-1
Liczba stron: 22
Data publikacji: 2020
Wydawca: DANMAR Biuro Edytorsko-Usługowe
Krótkie zestawienie wad i zalet urządzenia gaśniczo-tnącego w porównaniu z klasyczną taktyką działań gaśniczych. Ujęcie tematyki w oparciu o literaturę i nomenklaturę branżową używania urządzeń gaśniczo-tnących. W opracowaniu odnajdziemy odwołania do rozwiązania Cut Lanca. Poruszono kwestie taktyki, bezpieczeństwa, ograniczeń, zaleceń i postawiono zwięzłe, proste wnioski dotyczące zastosowania omawianych urządzeń. (na podstawie wstępu z niniejszego opracowania)