• Aktualne zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG, 2021, KG PSP

 • Aktualne zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG, 2021, KG PSP


  • 2581 Pobrania
  • 498 KB Rozmiar pliku
  • 2021-11-17 Data utworzenia
  • 2021-11-17 Ostatnio aktualizowany
  • OTWÓRZ

  SPIS TREŚCI:
  WSTĘP
  ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE
  ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W KSRG
  W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
  2.1. Jednostki realizujące ratownictwo techniczne w zakresie podstawowym
  2.2. Standard gotowości operacyjnej jednostek
  2.3. Zakres zadań ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym
  2.4. Wymagania kwalifikacyjne strażaków i ratowników
  2.5. Wyposażenie minimalne jednostki
  2.6. Zasady organizacji ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym
  ROZDZIAŁ 3 ORGANIZACJA RATOWNICTWA TECHNICZNEGO W KSRG
  W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYM
  3.1. Organizacja SGRT z podziałem zadań
  3.2. Standard gotowości operacyjnej SGRT
  3.2.1. Dla poziomu gotowości operacyjnej A
  3.2.2. Dla poziomu gotowości operacyjnej B
  3.2.3. Dla poziomu gotowości operacyjnej C
  3.3. Zakres zadań ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznym
  3.3.1. Dla poziomu gotowości operacyjnej A i B
  3.3.2. Dla poziomu gotowości operacyjnej C
  3.4. Standard kwalifikacji i liczebności ratowników SGRT
  3.4.1. Dla poziomu gotowości operacyjnej A
  3.4.2. Dla poziomu gotowości operacyjnej B
  3.4.3. Dla poziomu gotowości operacyjnej C
  3.4.4. Ogólne uwagi dotyczące wszystkich poziomów gotowości
  3.5. Wyposażenie minimalne
  3.6. Zasady organizacji ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznym

  ROZDZIAŁ 4 ZADANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE
  WYPEŁNIANIA ROLI ORGANIZATORA KSRG W RATOWNICTWIE
  TECHNICZNYM

  ROZDZIAŁ 5 WŁĄCZENIE DO KSRG JEDNOSTKI OCHRONY

  PRZECIWPOŻAROWEJ DEKLARUJĄCEJ ZDOLNOŚĆ DO
  REALIZACJI RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

  5.1. Ratownictwo techniczne w zakresie podstawowym
  5.2. Ratownictwo techniczne w zakresie specjalistycznym
  5.3. Dodatkowy zakres porozumienia w sprawie włączenia jednostki ochrony
  przeciwpożarowej do KSRG

  ROZDZIAŁ 6 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ RATOWNICTWA
  TECHNICZNEGO

  6.1. Bezpieczeństwo działań ratownictwa technicznego
  6.2. Zasady dysponowania SGRT oraz zadania stanowisk kierowania PSP
  6.3. Zasady organizacji działań ratowniczych na miejscu zdarzenia
  ROZDZIAŁ 7 ZESPÓŁ KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DS. RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

  ROZDZIAŁ 8 ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA PSPDS. RATOWNICTWA TECHNICZNEGO
  ROZDZIAŁ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  ROZDZIAŁ 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

  Żadne naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone. Plik został udostępniony ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli chcesz zgłosić swoje uwagi napisz do nas: drogaratownika@gmail.com
   
  Projekt Droga Ratownika rozwija się dzięki wsparciu
  Strefa998

  Profesjonalne zaopatrzenie straży pożarnej