• Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. [Poradnik], CNBOP-PIB, tłum.: Jan Kielin, 2021

 • Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka. [Poradnik], CNBOP-PIB, tłum.: Jan Kielin, 2021


  • 3186 Pobrania
  • 13,8 MB Rozmiar pliku
  • 2021-11-17 Data utworzenia
  • 2021-11-17 Ostatnio aktualizowany
  • OTWÓRZ

  W bieżącym roku CNBOP-PIB podjęło decyzję o przygotowaniu wytycznych (poradnika) dla ratowników i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczących problematyki związanej z prowadzeniem działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne oraz z projektowaniem i eksploatacją systemów fotowoltaicznych (PV). W wielu państwach, głównie Europy,
  takie wytyczne w różnej formie powstawały już przed laty – przede wszystkim w Niemczech, ale nie tylko. W naszym kraju potrzeba taka narastała wraz z intensywnym wzrostem instalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych, głównie tych przydomowych, ale także dużych farm PV. Wzrost ten dotyczy także innych odnawialnych źródeł energii (oznaczanej u nas skrótem OZE), takich jak: energetyka wiatrowa
  na lądzie i na morzu, elektrownie wodne, pozyskiwanie energii z biomasy.

  Żadne naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone. Plik został udostępniony ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli chcesz zgłosić swoje uwagi napisz do nas: drogaratownika@gmail.com
   
  Projekt Droga Ratownika rozwija się dzięki wsparciu
  Strefa998

  Profesjonalne zaopatrzenie straży pożarnej