Techniki wykonywania dostępu w zdarzeniach z udziałem pojazdów osobowych, “wybrane zagadnienia ratownictwa podczas zdarzeń komunikacyjnych – Skierniewice”, mł. kpt. inż. poż. Bartłomiej Wójcik, 2017

/Techniki wykonywania dostępu w zdarzeniach z udziałem pojazdów osobowych, “wybrane zagadnienia ratownictwa podczas zdarzeń komunikacyjnych – Skierniewice”, mł. kpt. inż. poż. Bartłomiej Wójcik, 2017

Techniki wykonywania dostępu w zdarzeniach z udziałem pojazdów osobowych, “wybrane zagadnienia ratownictwa podczas zdarzeń komunikacyjnych - Skierniewice", mł. kpt. inż. poż. Bartłomiej Wójcik, 2017


Żadne naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone. Autorzy bloga nie są właścicielami niniejszego pliku. Plik został udostępniony ze źródeł dostępnych publicznie w internecie. Jeśli chcesz zgłosić swoje uwagi, skorzystaj z zakładki kontakt.
 

Prezentacja156 stron

Koniecznie podziel się swoim zdaniem!