• AKTUALNE Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, 30.06.2021  • 2938 Pobrania
  • 14 MB Rozmiar pliku
  • 2018-01-01 Data utworzenia
  • 2022-02-05 Ostatnio aktualizowany
  • OTWÓRZ

  Niniejszy dokument pochodzi ze strony Komendy Głównej PSP (gov.pl/web/kgpsp)

  Do aktualnych "Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG" 2021 obowiązują następujące załączniki:

  Załącznik 1. Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
  Załącznik 2. Zdarzenia masowe – zasady segregacji poszkodowanych
  Załącznik 3. Standard wyposażenia podmiotów KSRG w sprzęt do ratownictwa medycznego
  Załącznik 4. Organizacja ratownictwa medycznego w KSRG
  Załącznik 5. Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym
  Załącznik 6. Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym
  Załącznik 7. Ramowy zakres współpracy jednostek KSRG, współpracujących z jednostkami PRM na obszarze województwa
  Załącznik 8. Porozumienie o współpracy jednostek KSRG z LPR
  Załącznik 9. Izolowane Zdarzenia Ratownictwa Medycznego – postępowanie dyżurnego SK PSP po przyjęciu zgłoszenia o wystąpieniu nagłego zagrożenia zdrowotnego o charakterze IZRM
  Załącznik 10. Odstąpienie od MDR
  Załącznik 11. Stosowanie przymusu bezpośredniego podczas działań ratowniczych

  Żadne naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone. Plik został udostępniony ze źródeł dostępnych publicznie. Jeśli chcesz zgłosić swoje uwagi napisz do nas: drogaratownika@gmail.com
   
  Projekt Droga Ratownika rozwija się dzięki wsparciu
  Strefa998

  Profesjonalne zaopatrzenie straży pożarnej