Palnik gazowy
Temat: Doświadczenia przy wykorzystaniu palnika gazowego
Rodzaj: Doświadczenie

Poniżej prezentujemy doświadczenia, które można wykonać przy użyciu:
– Palnika gazowego,
-…

Za pomocą niewielkiego palnika gazowego możemy między innymi: pokazać różnicę w spalaniu frakcji gazowej i ciekłej gazu, zaprezentować i omówić spalanie kinetyczne (równowaga między zapotrzebowaniem na tlen a jego dostarczaniem, temperatura płomienia – z reguły im jaśniejszy płomień tym temperatura wyższa.), dyfuzyjne (niewystarczająca ilość tlenu, wygląd/kolor płomienia, niższa względem spalania kinetycznego temperatura). a także omówić właściwości gazu propan-butan.

Źródło: OSP Przyszowice

Korzystając z niezbyt grubego arkusza blachy, opiłków/wykałaczek, niewielkich klocków drewna i źródła ciepła (płyta indukcyjna, palnik) możemy:
– zaprezentować proces rozkładu termicznego (potocznie zwykło się też mówić o pirolizie, lecz ta z definicji przebiega bez udziału utleniacza)
– pokazać zjawisko samozapłonu (opiłki/wykałaczki)
– zademonstrować palność dymu (produktów rozkładu termicznego)
– pokazać zapłon drewna/opiłków, występujący szybciej z uwagi na to, że drewno podniosło swoją temperaturę (energię wewnętrzną).
– omówić podstawy teorii spalania
– przedstawić akronim BE-SAHF (czytanie dymu) i opowiedzieć o powstającym dymie
– na przykładzie dymu z drewna można opowiedzieć o powstającej na początku parze wodnej (ciepło spalania a wartość opałowa)

Źródło: OSP Przyszowice

UWAGA! Należy podczas takich i podobnych ćwiczeń używać kompletnego sprzętu ochrony indywidualnej i podjąć wszelkie środki ostrożności szczególnie podczas używania benzyny której temperatura zapłonu jest niższa niż ropy naftowej.
Korzystając z pustej butelki, niewielkiej ilości środka pianotwórczego oraz cieczy palnej (ropa, benzyna) możemy omówić i zaprezentować:
– czym jest piana gaśnicza i do czego ją używamy?
– omówić mechanizm gaśniczy piany
– zaprezentować różnicę w gaszeniu cieczy palnej wodą i pianą gaśniczą – wnioski

OSP Przyszowice