Nowe procedury KPP: 1a i 2a. Co nowego?
Autor: Droga Ratownika
Procedura 2a KPP

Jakiś czas temu pojawiły się dodatkowe procedury KPP (nr 1a i 2a) będące niejako dostosowaniem procedur istniejących: „Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym” oraz „Sekwencja medycznych działań ratowniczych”.

Zmiany jak można zauważyć podyktowane są toczącą się w Polsce i na świecie epidemią SARS-CoV-2. Jednak nie wszystkie zmiany dotyczą wyłącznie kwestii bezpieczeństwa i ochrony osobistej. Są także pewne różnice, które można przeoczyć nie porównując zmian z istniejącymi procedurami. Zapraszam do krótkiej lektury.

Wszystkie zmiany w porównaniu do procedur KPP 1 i 2 znanych wszystkich ratownikom dotychczas.

1a. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym

➡️ Jest to procedura stosowana w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną lub z potwierdzonym zakażeniem czynnikiem biologicznym
➡️ Na etapie rozpoznania dbamy o prawidłowe zabezpieczenie ratowników przed zagrożeniem biologicznym.
➡️ Dodanie „osłony ust i nosa poszkodowanego z użyciem maski chirurgicznej” (patrz przykładowe zdjęcie pod wpisem)
➡️ Dodanie 4 opcji w sekwencji założeń taktycznych „Niepodjęcie medycznych działań ratowniczych” – (patrz zdjęcie pod wpisem)
➡️ Zastąpienie „kwalifikowanej pierwszej pomocy” terminem „medyczne działania ratownicze”. Jest to definicja opisana w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”.
Należy przez to rozumieć działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o PRM z 2006 r (świadczenia zdrowotne wykonywane przez ratowników medycznych, również w PSP).

Procedura 1a KPP


2a Sekwencja medycznych działań ratowniczych

▶️ Dodano „ocenę ogólnego wrażenia” i wzmiankę o „ranie krwawiącej”. Procedura w tym miejscu odsyła nas też do procedury 5 „Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy „. Ocena ogólna wrażenia rozpoczyna całą sekwencję, dalej pojawiają się standardowe elementy badania takie jak ocena przytomności, ABC.
▶️ W „A” procedura przypomina nam o „sposobie udrożnienia dróg oddechowych w zależności od mechanizmu zdarzenia.”
▶️ Dalej w „B” pojawia się dość ciekawe zalecenie. „Ocena oddechu przez obserwację kl. piersiowej lub brzucha”. Jest to zalecenie najprawdopodobniej mające na celu minimalizację narażenia na aerozol wydychany przez poszkodowanego. Podobny sposób badania – oceny wzrokowej i poszukiwania oznak życia pojawia się w wytycznych AHA dot. RKO.
▶️ Istotna zmiana, przynajmniej z punktu widzenia kontrowersji jakie rodzi podawanie tlenu w ramach KPP. Zamiast „Tlenoterapia” pojawiło się sformułowanie „Tlenoterapia według wskazań”.
▶️ W dalszej części dodano przypomnienie „objawy wstrząsu hipowolemicznego – pozycja leżąca na płasko”.
▶️ Usunięto krok „Termoizolacja”
▶️ Nowy krok w ramach tej procedury. „Umieszczenie poszkodowanego w komorze izolującej (wg. wskazań w przypadku ewakuacji w porozumieniu z KAM)

Procedura 2a KPP

załącznik nr 10 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”
fot. przedstawiające manekina i maskę do tlenoterapii źródło: Facebook.

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży