Nowe procedury KPP: 1a i 2a. Co nowego?
Autor: Droga Ratownika
Procedura 2a KPP

Jakiś czas temu pojawiły się dodatkowe procedury KPP (nr 1a i 2a) będące niejako dostosowaniem procedur istniejących: „Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym” oraz „Sekwencja medycznych działań ratowniczych”.

Zmiany jak można zauważyć podyktowane są toczącą się w Polsce i na świecie epidemią SARS-CoV-2. Jednak nie wszystkie zmiany dotyczą wyłącznie kwestii bezpieczeństwa i ochrony osobistej. Są także pewne różnice, które można przeoczyć nie porównując zmian z istniejącymi procedurami. Zapraszam do krótkiej lektury.

Wszystkie zmiany w porównaniu do procedur KPP 1 i 2 znanych wszystkich ratownikom dotychczas.

1a. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym

➡️ Jest to procedura stosowana w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną lub z potwierdzonym zakażeniem czynnikiem biologicznym
➡️ Na etapie rozpoznania dbamy o prawidłowe zabezpieczenie ratowników przed zagrożeniem biologicznym.
➡️ Dodanie „osłony ust i nosa poszkodowanego z użyciem maski chirurgicznej” (patrz przykładowe zdjęcie pod wpisem)
➡️ Dodanie 4 opcji w sekwencji założeń taktycznych „Niepodjęcie medycznych działań ratowniczych” – (patrz zdjęcie pod wpisem)
➡️ Zastąpienie „kwalifikowanej pierwszej pomocy” terminem „medyczne działania ratownicze”. Jest to definicja opisana w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”.
Należy przez to rozumieć działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o PRM z 2006 r (świadczenia zdrowotne wykonywane przez ratowników medycznych, również w PSP).

Procedura 1a KPP


2a Sekwencja medycznych działań ratowniczych

▶️ Dodano „ocenę ogólnego wrażenia” i wzmiankę o „ranie krwawiącej”. Procedura w tym miejscu odsyła nas też do procedury 5 „Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy „. Ocena ogólna wrażenia rozpoczyna całą sekwencję, dalej pojawiają się standardowe elementy badania takie jak ocena przytomności, ABC.
▶️ W „A” procedura przypomina nam o „sposobie udrożnienia dróg oddechowych w zależności od mechanizmu zdarzenia.”
▶️ Dalej w „B” pojawia się dość ciekawe zalecenie. „Ocena oddechu przez obserwację kl. piersiowej lub brzucha”. Jest to zalecenie najprawdopodobniej mające na celu minimalizację narażenia na aerozol wydychany przez poszkodowanego. Podobny sposób badania – oceny wzrokowej i poszukiwania oznak życia pojawia się w wytycznych AHA dot. RKO.
▶️ Istotna zmiana, przynajmniej z punktu widzenia kontrowersji jakie rodzi podawanie tlenu w ramach KPP. Zamiast „Tlenoterapia” pojawiło się sformułowanie „Tlenoterapia według wskazań”.
▶️ W dalszej części dodano przypomnienie „objawy wstrząsu hipowolemicznego – pozycja leżąca na płasko”.
▶️ Usunięto krok „Termoizolacja”
▶️ Nowy krok w ramach tej procedury. „Umieszczenie poszkodowanego w komorze izolującej (wg. wskazań w przypadku ewakuacji w porozumieniu z KAM)

Procedura 2a KPP

załącznik nr 10 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”
fot. przedstawiające manekina i maskę do tlenoterapii źródło: Facebook.

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Jeśli jesteś ambitnym strażakiem pewnie widzisz, jak wiele wokół nas się zmienia. Raz na lepsze, innym razem na gorsze. Jednak nie da się ukryć, że jako strażacy bez względu na formację w jakiej pracujemy, doświadczamy pozytywnych zmian. Ostatnie lata zmieniły wiele w...

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży