Pytanie: Czy można wykorzystać wynik testu sprawnościowego w naborze "z ulicy" w naborze do szkół?
Odpowiedź:

NIE. Rozporządzenie dot. naborów do PSP: „Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.” Powyższy zapis NIE ma zastosowania w przypadku naboru do szkół! Zdana sprawność w naborze „z ulicy” do jednej z Komend PSP NIE może być wykorzystana w naborze do szkół aspiranckich.