Pytanie: Czy do wyniku końcowego w naborze z ulicy wliczają się punkty zdobyte na teście sprawnościowym?
Odpowiedź:

Nie. Punkty ze “sprawnościówki” nie są liczone do punktacji końcowej. Na koniec sumuje się punkty zdobyte tylko na rozmowie kwalifikacyjnej i punkty za złożone dokumenty.