Pytanie: Czy sprawdzian z pływania podczas naboru do PSP jest obowiązkowy?
Odpowiedź:

Sprawdzian z pływania, tak samo jak sprawdzian braku lęku wysokości, test wiedzy, czy test kompetencyjny JEST OPCJONALNY. To znaczy, że nie jest obowiązkowy, a zależne jest to od umieszczenia takich elementów postępowania rekrutacyjnego w OGŁOSZENIU O NABORZE. Reguluje to rozporządzenie dot. postępowania kwalifikacyjnego do PSP. W przypadku naborów do szkół (tzw. aspiranckich i szkoły oficerskiej) sprawdzian z pływania i braku lęku wysokości (akrofobia) zwyczajowo ODBYWA SIĘ. Informują o tym zasady rekrutacji publikowane na stronach szkół.