Pytanie: Czy wynik basenu i akrofobii również ważny jest przez 6 miesięcy?
Odpowiedź:

Nie. Dotyczy to wyłącznie testu sprawnościowego, a zatem: drążka, koperty i beep testu – wyniki z tych trzech konkurencji mogą być wykorzystane w innym naborze do jednostki organizacyjnej PSP (nie dotyczy szkół).