Ratownik medyczny w PSP – wykaz świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika med. w ramach zadań PSP, Policji, SOP i SG [rozporządzenie z 6 marca 2019]
Autor: Droga Ratownika
Kategorie: Inne | Wszystkie wpisy

O projekcie tego rozporządzenia i zapowiadanych zmianach pisałem niecały rok temu TUTAJ


ROZPORZĄDZENIE MSWiA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej określa wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego:

1) samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, (Załącznik nr 1)

2) samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych, (Załącznik 2)

3) pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem – wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 7–7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Załącznik 3)

W przypadku 2) i 3) – po ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego MSWiA (zobacz rozporządzenie dot. tego kursu)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przeczytaj pełną treść omawianego rozporządzenia (wraz z załącznikami)

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 10 maja 2018 „uwolniła” wykonywanie zawodu ratownika medycznego w określonych jednostkach, m.in. ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń. Nowelizacja ta zobligowała MSWiA do określenia, w drodze rozporządzenia, m.in. wykazu świadczeń których ratownik medyczny może udzielać w określonych jednostkach w trzech wyżej wymienionych wariantach.

Skutek prawny będzie dotyczył co najmniej (stan na 2018 r.):

  • 65 ratowników medycznych w Policji
  • 5 ratowników medycznych w Służbie Ochrony Państwa
  • 670 ratowników medycznych w Państwowej Straży Pożarnej
  • 35 ratowników medycznych w Straży Granicznej
Dyskusja na blogu dodaj komentarz Droga Ratownika
Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Jeśli jesteś ambitnym strażakiem pewnie widzisz, jak wiele wokół nas się zmienia. Raz na lepsze, innym razem na gorsze. Jednak nie da się ukryć, że jako strażacy bez względu na formację w jakiej pracujemy, doświadczamy pozytywnych zmian. Ostatnie lata zmieniły wiele w...

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży