Straż Pożarna w Anglii #1: System Dowodzenia Działaniami Ratowniczymi (ICS) – świadomość sytuacyjna.
Autor: Droga Ratownika

Straż Pożarna w Anglii #1: System Dowodzenia Działaniami Ratowniczymi (ICS) – świadomość sytuacyjna

Artykuł rozpoczyna serię wpisów dotyczących systemu i funkcjonowania straży pożarnej w Anglii, szczególnie na przykładzie Hampshire Fire And Rescue Service, gdzie autor niniejszej treści pełni służbę.

Dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej świadomość sytuacyjna, czyli obraz tego co się dzieje na miejscu zdarzenia jest umiejętnością krytyczną, decydującą o powodzeniu akcji. Szczególnie ważne jest to dla dowódcy (KDR), ponieważ to on na podstawie swojej świadomości sytuacyjnej musi oceniać ryzyko, podejmować decyzje i wydawać rozkazy.

Ratownicy muszą zazwyczaj budować swoją świadomość sytuacyjną w trudnych, dynamicznie zmieniających się warunkach i pod dużą presją czasu, czasami z niepełnymi lub niedokładnymi informacjami. Indywidualny obraz zdarzenia dla każdego strażaka jest jak układanka złożona z wielu źródeł informacji, takich jak: pamięć, doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkolenia, komunikowanie się ze stanowiskiem kierowania, innymi służbami, świadkami zdarzenia itp.

Dowódcy akcji muszą zdawać sobie sprawę, że ich świadomość sytuacyjna może być błędna z różnych powodów, takich jak: niedostępne, nieprawidłowe lub niekompletne informacje, rozproszenie uwagi, skupianie się na jednym elemencie sytuacji i utrata innych (widzenie tunelowe), ignorowanie informacji nie pasujących do ich aktualnego obrazu sytuacji (efekt potwierdzenia), brak obserwacji miejsca zdarzenia, informacje trudne do wykrycia, błędna interpretacja zdarzeń i nieporozumienia, słaba komunikacja z innymi uczestnikami zdarzenia. Dowódców odsyłam do poszerzenia tematu w artykule „22 zasady postępowania dobrego dowódcy OSP/PSP”.

Tworzenie świadomości sytuacyjnej można podzielić na trzy etapy:

  1. Zbieranie informacji – strażacy i dowódca akcji zbierają informacje z różnych źródeł, aby uzyskać prawidłową świadomość sytuacyjną. Informacje mogą dotyczyć zdarzenia jako całości, zadań do wykonania, dostępnych sił i środków oraz występujących zagrożeń.
    Dowódcy zdarzenia powinni wiedzieć o potencjalnych źródłach informacji, takich jak:
    Komunikacja ze strażakami na miejscu akcji oraz z innymi służbami, specjalistami, świadkami na miejscu zdarzenia, stanowiskiem kierowania itp.
    Obserwacja miejsca zdarzenia: informacje z tego, co widzą, słyszą, czują i dotykają, informacje o obiekcie (plany ratownicze, specjalistyczne bazy danych, mapy, serwisy informacyjne).
  2. Zrozumienie informacji – po zebraniu informacji są one przetwarzane, po czym wydobywa się ich znaczenie, które pozwala lepiej zrozumieć co dzieje się na miejscu zdarzenia. Zebrane informacje są łączone w pamięci z wiedzą, doświadczeniem podobnych sytuacji, założeniami oraz oczekiwaniami. W zależności od rodzaju zdarzenia i jego dynamiki taki proces może mieć charakter bardziej analityczny lub intuicyjny.
  3. Przewidywanie – strażacy i dowódcy akcji powinni mieć świadomość, że wykorzystują swoje zrozumienie sytuacji do przewidywania tego co może się wydarzyć w przyszłości. Oznacza to, że istotne jest, aby ich świadomość sytuacyjna odzwierciedlała rzeczywistość tak dokładnie, jak to możliwe. Jest to najwyższy poziom świadomości sytuacyjnej. Pozwala on skutecznie zaplanować działania operacyjne poprzez zrozumienie w jaki sposób sytuacja może się rozwijać i przewidywanie jaki wpływ mogą mieć nasze działania na dalszy rozwój sytuacji.
Na zdjęciu Sławek Dechnik (HFRS) z jeszcze starą odsłoną bloga drogaratownika.pl w tle. Jako były polski strażak angażuje się m.in. w akcję „!NIE dla raka w straży”, tłumacząc liczne materiały i doniesienia prasowe z angielskiego języka na nasz rodzimy.

W czasach społeczeństwa informacyjnego, również strażacy mają ułatwiony dostęp do informacji. Większość z nas korzysta z komputerów czy smartfonów. Szybki dostęp do wielu informacji ma niewątpliwe zalety. Potwierdza to moje doświadczenie z pracy na stanowisku koordynatora danych, odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów mobilizacji i przetwarzania informacji dla potrzeb operacyjnych w straży pożarnej. Efekty mojej pracy mogę weryfikować jeżdżąc do zdarzeń w składzie zespołu dowódczo-sztabowego. Te doświadczenia pozwoliły mi również wysunąć inny wniosek.
Budowanie i utrzymanie systemu zarządzania informacjami w straży pożarnej to skomplikowany i zmienny proces, wymagający ciągłej weryfikacji w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Rosnące zapotrzebowanie na dużą ilość informacji wraz z dostępnością technologii powoduje, iż bardzo łatwo doprowadzić do przeładowania informacyjnego.

Dysponując mobilnym terminalem danych w każdym samochodzie ratowniczym i systemem automatycznej aktualizacji danych z łatwością mogę udostępnić strażakom kod dostępu do bramy wjazdowej, informacje o zagrożeniach, plany obiektu czy standardowe procedury operacyjne. Jednak pełna baza danych materiałów niebezpiecznych to już zupełnie inny temat – powinna być dostępna dla wszystkich, czy tylko dla przeszkolonych w zakresie ratownictwa chemicznego?
Oficer zadysponowany alarmowo do zdarzenia otrzymuje automatycznie z systemu dowodzenia i kontroli informacje o zdarzeniu, które są odczytywane przez urządzenie nawigacji satelitarnej.

Która z informacji powinna mieć priorytet: dokąd skręcić na następnym skrzyżowaniu czy opis sytuacji przekazany przez dowódcę akcji z miejsca zdarzenia? Ile stron powinna zajmować podstawowa informacja o ryzyku na miejscu zdarzenia?

Dobra świadomość sytuacyjna jest niezbędna w działaniach operacyjnych, ponieważ stanowi podstawę podejmowania wszystkich decyzji strażaków podczas działań ratowniczych. Świadomość taką, można budować w oparciu o dobrze zaplanowany i utrzymywany system zarządzania informacjami.

Odnosząc potrzeby na nasz polski grunt, czy znajdą się osoby które chciałyby, by ich wozy bojowe lub chociaż Stanowisko Kierowania wyposażone zostało w CRS (Crash Recovery System) czyli aplikację z bogatą bazą danych technicznych pojazdów osobowych, autobusów, ciężarówek? Z pewnością tak, a to tylko jeden z licznych przykładów i potrzeb.

W następnym wpisie nieco o historii i rozwoju ICS. Do przeczytania!

Sławek Dechnik, HFRS Fire Control/ Incident Command Team, 18/08/2018 dla drogaratownika.pl

Literatura: National Operational Guidance – The Foundation of Incident Command System.

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Zarządzanie powietrzem – czemu potrzebujemy czegoś nowego?

Jeśli jesteś ambitnym strażakiem pewnie widzisz, jak wiele wokół nas się zmienia. Raz na lepsze, innym razem na gorsze. Jednak nie da się ukryć, że jako strażacy bez względu na formację w jakiej pracujemy, doświadczamy pozytywnych zmian. Ostatnie lata zmieniły wiele w...

Dumnie wspiera projekt “Droga Ratownika”

Informacje

© Pierwsza odsłona strony www: 04.2016 (druga 01.2018, trzecia 03.2019), projekt założony 01.2015

Zespół>>>
O projekcie>>>

Aktualności na Facebooku

Obserwuj nas na:

Sponsorem głównym bloga jest:

sklep z profesjonalnym sprzętem ratowniczym i wyposażeniem straży