Dezynfekcja sprzętu ratowniczego - Załącznik nr 6 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG 2021