TAG

Forcible Entry

Siłowe otwieranie drzwi – nazewnictwo, czyli Bij, Dobij! [+WIDEO]

W tym artykule próbujemy uporządkować kwestię nazewnictwa poszczególnych elementów najważniejszego sprzętu burzącego (halligana) oraz czynności, które wykonuje się podczas siłowego otwierania drzwi.Do tego celu posłużymy się wynikami ankiety przeprowadzonej online na...

„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

"Techniki wyważania drzwi - wykorzystanie halligana", prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020 wersja .pptx (prezentacja) pod przyciskiem "Otwórz" wersja .PDF Spis treści prezentacji "Techniki wyważania drzwi". historia budowa, nazewnictwo wpływ kształtu łopatki na pracę...

Zanim użyjesz narzędzi – użyj klamki.

Nie jeden raz wyważano otwarte drzwi... dlatego zawsze pamiętaj by sprawdzić najprostsze metody otwierania drzwi, czy to w samochodzie czy w mieszkaniu/domu. Nawet, jeśli na miejscu jest już policja, pogotowie i sąsiedzi.

Striking tools: comparision RA (sprzęt burzący porównanie), Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]45 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label]

Door prop plan RA (plan drzwi do siłowego wejścia), Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]76 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

FDNY Forcible Entry – Techniques and procedures (techniki przymusowego wejścia), FDNY, 2006

[su_label type=”warning”]Opracowanie[/su_label][su_label type=”success”]177 stron[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

The anarchist halligan book – tuning your halligan, Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]341 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

M.A.T.H. Mechanical Advantage of The Halligan, truckless truckie

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]25 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label]