Zestawy pytań testowych, ocena inspekcji stanowiska kierowania, ocena gotowości jrg, załączniki, zarządzenie.