Skrypt Ratownictwo Medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 2021, KG PSP