Metody wytwarzania i sprzęt do podawania pian gaśniczych polski i zagraniczny. Sprzęt i armatura pianowa. Podstawowe wiadomości o pianach jako środku gaśniczym.