Porównanie JAKOŚCI uciśnięć klatki piersiowej standardową metodą bez sprzętu, za pomocą "TrueCPR" oraz urządzenia LUCAS 2. Wnioski niewątpliwie nie zaskakują: Pierwsze miejsce LUCAS 2, potem TrueCPR wspomagający nasza pracę i dalej metoda standardowa (manualna). Warto...