TAG

Mundur

Regulamin Umundurowania OSP

Regulamin Umundurowania OSP

Rozporządzenie dot. ubioru w PSP (w sprawie umundurowania strażaków PSP)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI) z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej