Zmiany mają charakter raczej kosmetyczny, dodano 12 nowych pytań. Aktualizacji doczekały się pytania dot. pozycji "przeciwwstrząsowej" nawet z nawiązaniem do EBM (medycyna oparta na faktach/badaniach) w postaci uniesienia nóg do góry do 7 minut oraz np. pytania...