Wykaz sytuacji, w których strażak ratownik może nie podejmować resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zapraszamy do zapoznania się z wpisem dotyczącym: Plam opadowych Stężenia pośmiertnego