TAG

Otwieranie drzwi

Zanim użyjesz narzędzi – użyj klamki.

Nie jeden raz wyważano otwarte drzwi... dlatego zawsze pamiętaj by sprawdzić najprostsze metody otwierania drzwi, czy to w samochodzie czy w mieszkaniu/domu. Nawet, jeśli na miejscu jest już policja, pogotowie i sąsiedzi.

Forcible entry, drill-of-the-day, Bungee Pop Training RA, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]26 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

Striking tools: comparision RA (sprzęt burzący porównanie), Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]45 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label]

Door prop plan RA (plan drzwi do siłowego wejścia), Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]76 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

FDNY Forcible Entry – Techniques and procedures (techniki przymusowego wejścia), FDNY, 2006

[su_label type=”warning”]Opracowanie[/su_label][su_label type=”success”]177 stron[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

The anarchist halligan book – tuning your halligan, Sean J. Wilson, Rise Above Fire Training

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]341 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label][su_label type=”important”]Polecane[/su_label]

M.A.T.H. Mechanical Advantage of The Halligan, truckless truckie

[su_label type=”warning”]Prezentacja[/su_label][su_label type=”success”]25 slajdów[/su_label][su_label type=”info”]ENG[/su_label]