Opracowanie poświecone jest bezpieczeństwu pracy z przenośnymi drabinami poŜarniczymi. Na wstępie wymieniono przepisy prawa dotyczące bezpiecznej eksploatacji drabin a następnie podano przykłady prawidłowego i nieprawidłowego stosowania drabin poŜarniczych.